Als arbeidsmigrant

Als arbeidsmigrant uit de Europese Unie heb je dezelfde arbeidsrechten als een Nederlandse werknemer. In de praktijk gaat dit echter nog wel eens mis. De arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten zijn niet altijd goed geregeld.

Om hoeveel mensen gaat het ongeveer?

Eind 2015 hadden 622.000 personen uit een ander EU-land dan Nederland zich ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat dan om zowel arbeidsmigranten als mensen die naar Nederland komen voor studie of gezinsvorming en -hereniging. Ongeveer 35% van de geregistreerde EU-migranten komt uit een Midden- of Oost-Europees land. Driekwart van hen is arbeidsmigrant. De omvang van het aantal niet-geregistreerde arbeidsmigranten in Nederland is onbekend, maar kan aanzienlijk zijn. 

Wet- en regelgeving

De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt discriminatie op grond van nationaliteit en afkomst bij onder meer de arbeidsvoorwaarden, de beloning, de arbeidsomstandigheden en het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Een werkgever mag een Poolse of Tsjechische werknemer dus niet minder betalen dan een Nederlandse werknemer die hetzelfde werk doet. Bovendien heeft iedereen recht op redelijke werktijden en doorbetaalde vakantiedagen. Ook moet een werkgever optreden tegen discriminatie op de werkvloer.

In internationale mensenrechten zijn minimumnormen voor huisvesting vastgelegd, ook deze zijn van toepassing op arbeidsmigranten in Nederland. 

Wat kunnen we voor je betekenen?

Ben je een arbeidsmigrant en word je gediscrimeerd of worden je mensenrechten niet nageleefd? Of ken je een arbeidsmigrant die in zo’n situatie zit? Dan kan je altijd terecht bij ons voor advies. Op basis daarvan kun je bepalen of je een zaak bij het College wilt starten. We toetsen dan of er sprake is van discriminatie. Bel ons op werkdagen tussen 10.00 - 16.00 uur op (030) 888 38 88 of stuur een e-mail naar info@mensenrechten.nl

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?