Bij je sollicitatie

Als sollicitant ben je uniek. Bijvoorbeeld omdat je een andere werkervaring of opleiding hebt dan de overige kandidaten. Dit soort factoren kunnen belangrijk zijn voor de baan waarnaar je solliciteert. Maar er zijn ook kenmerken die niet belangrijk zijn voor een functie. Denk aan persoonskenmerken zoals geslacht, religie, politieke overtuiging of een eventuele beperking. Word je op dit soort kenmerken afgewezen? Dan is er in veel gevallen sprake van discriminatie.

Werving en selectie 

Discriminatie tijdens het solliciteren begint soms al bij het wervingsproces. Vaak is dit onbewust. Denk aan een discriminerende functie-eis in een vacaturetekst. Een werkgever mag bijvoorbeeld niet zonder goede reden een leeftijdseis in de tekst opnemen. Ook tijdens de selectieprocedure komt discriminatie voor. Het helpt dan als je als sollicitant weet wat je rechten zijn. Hieronder beschrijven we de meest voorkomende vormen van discriminatie tijdens de sollicitatieprocedure.

Zwangerschap

Zwangerschap of moederschap mag geen reden zijn voor afwijzing bij een sollicitatie. Vraagt een werkgever hier iets over? Dan hoef je deze niet te beantwoorden en mag je er zelfs over liegen. Ook mag een werkgever niet vragen naar een kinderwens. Deze vraag stellen werkgevers namelijk over het algemeen alleen aan vrouwen, omdat ze verwachten dat zij de zorg voor de kinderen op zich nemen. Het antwoord op vragen over zwangerschap of kinderwens kan ertoe leiden dat een werkgever je daarop afwijst. Daarom kunnen deze vragen discriminerend zijn. Meer tips over zwanger en het sollicitatieproces.

Handicap of chronische ziekte

Heb je een beperking of een chronische ziekte? Dan is het moeilijk om in te schatten of je hierover iets moeten zeggen als je solliciteert. Belangrijk om te weten is of je de functie goed kunt uitvoeren ondanks je handicap. Is dat het geval? Dan hoef je niets te melden. Heb je wel een aanpassing nodig? Dan is het handig dit aan te geven. De werkgever heeft namelijk niet de plicht om te onderzoeken welke aanpassing jij precies nodig hebt. Er bestaan veel vooroordelen over handicaps en chronische ziekten. Werkgevers wijzen daarom soms te snel iemand af. 

Afkomst

Discriminatie vanwege het hebben van een niet-Nederlandse achternaam of vanwege een donkere huidskleur is eigenlijk nooit toegestaan. Hoewel discriminatie lastig valt te bewijzen, zijn er toch mensen die dit hebben kunnen aantonen. Zij werden afgewezen toen ze onder hun echte naam naar een baan solliciteerden, maar wel uitgenodigd voor een gesprek toen ze met hetzelfde CV onder een verzonnen Nederlandse naam solliciteerden. Ook komt dit vaak voor bij het zoeken naar een stageplaats.

Taaleisen

Taaleisen kunnen mensen uitsluiten die bijvoorbeeld het Nederlands niet als moedertaal hebben. Een werkgever mag deze daarom niet zomaar stellen. Goed Nederlands spreken of schrijven kan belangrijk zijn voor een functie. Bijvoorbeeld als je arts bent en goed moet kunnen communiceren met patiënten. Of bij een callcentermedewerker die goed verstaanbaar moet zijn aan de telefoon. Maar voor veel banen, met name lagere functies, is het misschien helemaal niet zo belangrijk of een kandidaat het Nederlands perfect beheerst. Een werkgever moet daarom altijd kunnen onderbouwen waarom de gestelde taaleis zo belangrijk is voor de functie. 

Geloofsuitingen

Werkgevers willen dat hun personeel er representatief uitziet. Hiermee discrimineren ze soms werknemers vanwege hun geloof. Denk aan het dragen van een hoofddoek. Het argument dat een hoofddoek niet representatief is, is in strijd met de gelijke behandelingswetgeving. Wel kunnen voor bepaalde functies uitzonderingen gelden.

Leeftijd

Leeftijd mag geen rol spelen bij een sollicitatie. Ook niet als een werkgever geen concrete leeftijdseis, maar bijvoorbeeld een maximum van drie jaar ervaring vraagt. Met name mensen die wat ouder zijn hebben natuurlijk vaak al veel meer relevante werkervaring opgedaan. Soms kunnen werkgevers een goede reden hebben om leeftijdsonderscheid te maken. Als College toetsen wij wel altijd of het echt noodzakelijk is om de leeftijd van de sollicitant in de selectie te laten meespelen. Vooroordelen over bijvoorbeeld oudere werknemers worden zeker niet geaccepteerd.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Heb je het idee dat je tijdens je sollicitatie bent benadeeld en dat er sprake is van discriminatie? Dan kun jij altijd bij ons terecht. Op basis daarvan kun je bepalen of je een zaak bij het College wilt starten.  We toetsen dan of er sprake is van discriminatie. Bel ons op werkdagen tussen 10.00 - 16.00 uur op (030) 888 38 88 of stuur een e-mail naar info@mensenrechten.nl

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?