Gelijke lonen

Mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, moeten gelijk worden beloond. Dat is hun recht. Gelijk belonen betekent niet dat je voor hetzelfde werk precies hetzelfde loon moet krijgen als een collega van een ander geslacht. Er kunnen goede redenen zijn om iemand meer te betalen. Bijvoorbeeld omdat je collega meer werkervaring heeft. Is er echter geen goede verklaring voor het loonverschil tussen jou en je collega? Dan kan er sprake zijn van ongelijke beloning. En dus van discriminatie.

Wet gelijke behandeling m/v 

Een gelijke beloning van mannen en vrouwen is in de Wet gelijke behandeling m/v geregeld. Er is sprake van ongelijke beloning als er geen goede verklaring is dat je als werknemer voor hetzelfde werk minder verdient dan een collega van het andere geslacht. 

Ongelijke beloning

Om erachter te komen of er sprake is van ongelijke beloning vergelijken we het salaris van werknemers binnen dezelfde organisaties met gelijkwaardige functies. We hebben hiervoor verschillende onderzoeken uitgevoerd. Bijvoorbeeld in de ziekenhuissector, hoge scholen en de verzekeringsbranche. Daar bleek ongelijke beloning veel voor te komen. Ongelijke beloning heeft vaak de volgende kenmerken: 

  • Als er sprake is van ongelijke beloning tussen een man en een vrouw dan is dat veel vaker in het nadeel van de vrouw.
  • Ongelijke beloning hoeft niet altijd te betekenen dat iemand te weinig krijgt. Ook wanneer een man op basis van zijn werkervaring teveel loont ontvangt en de vrouw goed ingeschaald is, is er sprake van ongelijke beloning.
  • Vooral in hogere functies loopt het verschil tussen mannen en vrouwen op. Vaak op basis van criteria die niet belangrijk zijn voor de functie.

Redenen voor ongelijke beloning die niet met de waarde van de arbeid te maken hebben, zijn bijvoorbeeld: aansluiten op het laatst verdiende salaris of onderhandelen over het salaris zonder dat dit dat te maken heeft met relevante werkervaring. Het gaat dus om zaken die niet direct een verband met geslacht lijken te hebben, maar wél systematisch vrouwen benadelen.

Verschillend belonen

In sommige gevallen mag je werknemers wel verschillend belonen. Bijvoorbeeld als een werknemer meer werkervaring heeft. Ook het aantal jaar dat iemand in dienst is kan invloed hebben op de hoogte van het loon. 

Loonkloof: vrouwen verdienen minder dan mannen

Vrouwelijke werknemers in Nederland verdienen gemiddeld minder dan mannelijke werknemers: 18 euro om 22 euro per uur. Dat verschil noemen we de loonkloof. Die kloof is iets groter in het bedrijfsleven en iets kleiner bij de overheid, zo blijkt uit de Emancipatiemonitor 2016 van het CBS. Verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen zijn voor een belangrijk deel verklaarbaar door factoren als opleidingsniveau, werkervaring en sector. Die verschillen (ook de gecorrigeerde verschillen) betekenen dan ook niet meteen dat er sprake is van discriminatie van vrouwen.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Denk jij dat je voor hetzelfde werk onterecht minder verdient dan een collega van het andere geslacht? Dan kun je contact met ons opnemen voor advies. Op basis daarvan kun je bepalen of je een zaak bij het College wilt starten. We toetsen dan of er sprake is van loondiscriminatie. Bel ons op werkdagen tussen 10.00 - 16.00 uur op (030) 888 38 88 of stuur een e-mail naar info@mensenrechten.nl

Bekijk ook de campagnepagina voor gelijke lonen en onze tips voor werkgevers voor een eerlijk beloningsbeleid

Lees hier de onderzoeken naar beloningsonderscheid op hogescholenalgemene ziekenhuizen en verzekeringsorganisaties.

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?