Inhoud van de training

Het College biedt de praktische en interactieve training als pakket van vier modules, verdeeld over vier dagdelen. De modules worden ook los van elkaar aangeboden of samengevoegd tot een verkorte training van een dagdeel of dag.

 

 

 

 

Aanmelden

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor je opleiding of organisatie voor het volgen van de training? Neem dan contact op met Joost van der Veen via:


maillogo   training@mensenrechten.nl  telefoon  (030) 8883888

Informatie over de cursus

De training is bedoeld voor P&O-ers, recruiters (medewerkers van uitzendbureaus) en managers die regelmatig met werving- en selectieprocessen te maken hebben. Ook voor studenten HR of aanverwante opleidingen is de training geschikt. Er wordt veel met videofragmenten gewerkt en gebruik gemaakt van op uw selectieproces afgestemde voorbeelden. De cursus bestaat uit:

  • een PowerPoint presentatie met video’s, praktijkvoorbeelden, cartoons en opdrachten voor deelnemers
  • bijbehorende literatuurstudie ‘De juiste persoon op de juiste plaats’
  • een gastcollege of workshop. Dit kan op aanvraag bij uw instelling worden gegeven door het College.

 

foto van kinder die sinasappelen opstapelen

 

Trainingsmateriaal

De vier dagdelen van de training bevatten ieder een interactieve onderwijsmodule. Iedere module wordt ook in een compactere vorm geboden, in een zogenaamde ’light versie’. Deze variant is bijvoorbeeld geschikt voor een gastcollege of workshop. De vier modules bestaan uit:

De invloed van stereotypering bij de werving & selectie

Module 1 laat zien wat stereotypen zijn, waar ze vandaan komen, welke soorten er bestaan en hoe je onbewuste stereotypen kan achterhalen. Ook de relatie tussen impliciete en expliciete stereotypering en discriminatie op de arbeidsmarkt komt aan bod.

Lees meer

Ontstaan, werking, voortbestaan en verandering van stereotypen

Module 2 behandelt het ontstaan, de werking, het voortbestaan en de veranderingsmogelijkheden van stereotypen. Hoewel stereotypen nuttig en nodig kunnen zijn, zijn er veel ongewenste en vaak ook onbewuste uitwerkingen.

Lees meer

Handelingsperspectieven en strategieën voor de werving- & selectiepraktijk

Module 3 gaat in op de accuraatheid van stereotypen. Bevatten stereotypen altijd een kern van waarheid? De module behandelt de basisvereisten voor effectief, neutraal HR-beleid en bekijkt waaraan de inrichting van sollicitatieprocedures moet voldoen wil de werking van stereotypering zoveel mogelijk worden beperkt.

Lees meer

Wettelijke kaders & regelgeving

Module 4 schetst de wettelijke kaders en regelgeving op het gebied van gelijke behandeling. Deze wetgeving verplicht discriminatievrije werving & selectie en een discriminatievrije werkvloer.

Lees meer