Medewerkers werven

Heb je als werkgever een vacature? Dan zoek je hiervoor de beste kandidaat. Bij je zoektocht moet je kandidaten gelijk behandelen. Kenmerken die niet relevant zijn, tellen niet mee in je selectie. Het gaat dan om huidskleur, leeftijd, geloof of seksuele voorkeur. Met bepaalde eisen aan taalvaardigheid, kleding, uiterlijk, leeftijd en gedrag kan je bepaalde groepen (indirect) benadelen. In bepaalde gevallen is dat discriminatie.

Leeftijdsdiscriminatie

Leeftijdseisen kunnen sollicitanten afschrikken. Een oudere werkzoekende zal bijvoorbeeld niet snel reageren op een vacature waarin wordt gevraagd naar een ‘jonge hond’. Hoe voorkom je als werkgever dat je mensen op grond van hun leeftijd bij voorbaat afwijst?

Doe nu de vacaturecheck.

Selectieprocedure

Je voorkomt dat je sollicitanten benadeelt of uitsluit door je selectieprocedure. De procedure moet voor iedereen vooraf duidelijk zijn. Je mag de procedure niet halverwege veranderen. Zo krijgen alle kandidaten een eerlijke kans.

Welke richtlijnen zijn er voor een eerlijk, zorgvuldig en transparant selectieproces? 

Richtlijnen voor eerlijke selectie

Eerlijke en transparante brievenselectie

Voorkom dat je bij het selecteren van de brieven kandidaten benadeelt. De volgende tips kunnen daarbij helpen:

 • Stel een diverse sollicitatiecommissie samen.
 • Hanteer een duidelijke profielschets.
 • Spreek vooraf met elkaar de selectiecriteria af.
 • Zorg dat de selectiecriteria bij de functie-eisen passen.
 • Soms helpt het om persoonskenmerken in brieven en CV’s te anonimiseren.
 • Voer een nagesprek met iemand die niet bij de procedure betrokken is.
 • Laat de sollicitatiecommissie altijd verantwoording afleggen over criteria en keuzes.
 • Bekijk of er een patroon zit in de afgewezen brieven en kandidaten.

Sollicitatiegesprek

Het sollicitatiegesprek gebruik je om te achterhalen of de kandidaten aan de functie-eisen voldoen. Daarbij gaat het om eisen die voor de functie van belang zijn. Wellicht vind jij bepaalde vragen wel relevant, maar loop je hiermee het risico dat je verboden onderscheid maakt.

Geen vragen over zwangerschap en kinderopvang

Het komt nog altijd voor dat werkgevers tijdens het sollicitatiegesprek aan vrouwen vragen of ze een kinderwens hebben of hoe de opvang van hun kinderen geregeld is. Vraag je naar zwangerschap of kinderopvang en wijs je die geschikte kandidaat vervolgens af, loop je een groot risico onderscheid te maken op grond van geslacht.

Geen vragen over etnische afkomst 

Bepaalde vragen moet je als werkgever niet stellen aan sollicitanten met een bepaalde etnische afkomst. Denk aan: wil je terugkeren naar je land van herkomst? Heb je moeite met het accepteren van opdrachten van vrouwelijke leidinggevenden? Deze vragen kunnen een discriminerend effect hebben of er in ieder geval voor zorgen dat een sollicitant zich er ongemakkelijk bij voelt en zich daardoor niet optimaal kan presenteren in het gesprek.

Niet vragen naar ziekteverleden

Vragen naar iemands ziekteverleden is niet toegestaan, tenzij het gaat om een functie waarvoor een medische keuring noodzakelijk is,  zoals voor een baan als piloot of brandweerman.

Tips voor het sollicitatiegesprek

 • Train een aantal leden van een sollicitatiecommissie.
 • Voer een gestructureerd gesprek.
 • Evalueer de kandidaten gezamenlijk, niet apart.
 • Vraag de kandidaat niet naar persoonlijke zaken, zoals kinderwens, godsdienst, afkomst of gezin.
 • Gebruik het sollicitatiegesprek niet om alleen een algemene indruk te krijgen.
 • Neem bij sollicitatiegesprekken voldoende tijd voor alle sollicitanten.

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?