Sfeerbeeld Stratenmaker legt stoeptegels

Medewerkers werven

Heb je als werkgever een vacature? Dan zoek je hiervoor de beste kandidaat. Bij je zoektocht moet je kandidaten gelijk behandelen. Je mag geen onderscheid maken op basis van kenmerken die niet relevant zijn, zoals huidskleur, leeftijd, geloof of seksuele voorkeur. Welke regels in Nederland gelden staat in de gelijkebehandelingswetgeving. Soms kun je met bijvoorbeeld eisen op het gebied van taal, kleding, uiterlijk, leeftijd en gedrag bepaalde groepen (indirect) benadelen. En kan er sprake zijn van discriminatie.

Leeftijdsdiscriminatie

Leeftijdsdiscriminatie in vacatures komt nog regelmatig voor: in 2017 verschenen er 40.000 tot 60.000 online vacatures die kunnen leiden tot leeftijdsdiscriminatie. Leeftijdseisen schrikken oudere werkzoekenden af om nog te solliciteren. Hoe voorkom je als werkgever dat je mensen op grond van hun leeftijd bij voorbaat afwijst?

Doe nu de vacature check!

Selectie

Je kunt voorkomen dat je sollicitanten benadeelt of uitsluit door de manier waarop je de selectieprocedure vormgeeft. Het is daarom belangrijk dat de procedure voor iedereen vooraf duidelijk is en dat je hieraan vasthoudt. Zo krijgen alle kandidaten een eerlijke kans. Er zijn verschillende richtlijnen voor een eerlijk, zorgvuldig en transparant selectieproces. 

Eerlijk en transparante brievenselectie

De brievenselectie is het lastigste onderdeel van de selectiefase. Je moet namelijk op basis van alleen de briefinhoud kandidaten beoordelen. Je kunt op de volgende manier voorkomen dat je bij het selecteren van de brieven kandidaten benadeelt:

 • Stel een diverse sollicitatiecommissie samen
 • Hanteer een duidelijke profielschets en spreek vooraf met elkaar de selectiecriteria af
 • Zorg ervoor dat de criteria bij de functie-eisen passen
 • Maak brieven en CV’s anoniem
 • Voer een nagesprek met iemand die niet bij de procedure betrokken is
 • Laat de sollicitatiecommissie altijd verantwoording afleggen over gehanteerde criteria en gemaakte keuzes
 • Kijk of er een patroon zit in de afgewezen brieven en kandidaten

Leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten

Discriminerend onderscheid komt soms zelfs al voor in vacatureteksten. Met name wordt er vaak onderscheid gemaakt op leeftijd. Dit is leeftijdsdiscriminatie en mag niet volgens de gelijkebehandelingswetgeving. De volgende eisen zijn niet toegestaan in een vacaturetekst:

 • Leeftijdsgrenzen, bijvoorbeeld vragen naar iemand van maximaal 35 jaar oud
 • Vermelden van: ‘jong’ of ‘oud’
 • Een maximaal aantal jaren werkervaring

Ook andere eisen gebaseerd op ongegronde en stereotiepe denkbeelden mogen niet. Ziet u een vacaturetekst en denk je dat deze discriminerend is? Neem contact met ons op zodat wij dit kunnen toetsen.

Het sollicitatiegesprek


Het sollicitatiegesprek gebruik je om te achterhalen of de kandidaten aan de functie-eisen voldoen. Daarbij gaat het om eisen die voor de functie van belang zijn. Wellicht vind jij bepaalde vragen wel relevant, maar loop je hiermee het risico om onderscheid te maken.

Vragen over zwangerschap en kinderopvang

Veel werkgevers stellen tijdens het sollicitatiegesprek nog vragen aan vrouwen  over zwangerschap en kinderopvang. Bijvoorbeeld of er een kinderwens is of hoe de opvang van kinderen geregeld is. Wanneer je deze vragen stelt en je wijst iemand vervolgens af loop je een groot risico onderscheid te maken op grond  van geslacht.

Vragen over etnische afkomst 

Bepaalde vragen kan je als werkgever beter niet stellen aan sollicitanten met een bepaalde etnische afkomst, omdat je het risico loopt om onderscheid te maken op basis van ras. Denk aan: wil je terugkeren naar je land van herkomst? Heb je moeite met het accepteren van opdrachten van vrouwelijke leidinggevenden?

Vragen naar ziekteverleden

Vragen naar iemands ziekteverleden is niet toegestaan tenzij het een functie betreft waarvoor het noodzakelijk is dat er een medische keuring plaatsvindt.

Tips voor het voeren van een sollicitatiegesprek

 • Train en gebruik meerdere interviewers;
 • Denk na over de framing van vragen en interview mensen gestructureerd;
 • Evalueer de kandidaten niet apart, maar gezamenlijk;
 • Stel geen vragen over persoonlijke voorkeuren, zoals kinderwens, religie, afkomst gezin, vakanties of hobby's;
 • Gebruik het sollicitatiegesprek niet voor het krijgen van een algemene indruk;
 • Neem bij sollicitatiegesprek altijd voldoende tijd voor alle sollicitanten.

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?