Op de werkvloer

Hoe behandelt je leidinggevende je? Hoe gaan je collega’s met elkaar om? Worden er wel eens grappen gemaakt die jij als kwetsend ervaart? Discriminatie op het werk komt helaas regelmatig voor. Een groot deel van alle vragen die wij krijgen gaat hierover. Als werknemer heb je recht op een werkplek zonder discriminatie. Werkgevers zijn hiervoor verantwoordelijk. Ze moeten jouw klachten over discriminatie dan ook zorgvuldig behandelen. En maatregelen nemen als dat nodig is. 

Leidinggevenden en collega’s

Er zijn verschillende voorbeelden van leidinggevenden en collega’s die discrimineren op de werkvloer. Soms onbewust, zoals collega’s die flauwe opmerkingen of grapjes over je afkomst of je seksuele geaardheid maken. Maar vaak ook bewust. Bijvoorbeeld als je baas jou altijd de rotklusjes geeft of als je wordt genegeerd door je collega’s.

Uit onderzoek naar de werkervaring van LHBTI-werknemers, blijkt dat deze groep minder goed af is op het werk. Zo ervaren LHBTI-werknemers meer conflicten en ongewenst gedrag dan heteroseksuele medewerkers. Werkgevers moeten oppassen voor zo’n ‘cultuur’ in de organisatie. Ze moeten actief  zorgen voor een inclusieve werkvloer waar mensen voor hun seksuele geaardheid durven uitkomen en verschillen tussen mensen worden geaccepteerd. 

Kledingeisen

Je werkgever stelt soms eisen aan de kleding die je draagt. Bijvoorbeeld omdat hij of zij wil dat je er representatief uitziet of een neutrale uitstraling hebt. Soms is dit terecht, bijvoorbeeld omdat voor je werk veiligheid, hygiëne en neutraliteit belangrijk zijn. Maar soms is dit discriminerend. Voor veel functies is het bijvoorbeeld niet relevant of je een hoofddoek draagt. Je werkgever mag dan niet eisen dat je je hoofddoek afdoet. Er is dan sprake van discriminatie. 

Handicap of chronische ziekte

Heb je een beperking of chronische ziekte? Dan is je werkgever verplicht om aanpassingen te doen aan je werkplek. Jij moet wel zelf aangeven welke aanpassing nodig is. En je moet de aanpassing redelijkerwijs van je werkgever kunnen vragen. Er zijn voorbeelden van discriminatie vanwege een handicap of chronische ziekte en informatie over wat je mag vragen van je werkgever.

Zwanger of jonge kinderen

Werkgevers mogen je niet anders behandelen op de werkvloer omdat je zwanger bent of jonge kinderen hebt. Ook mogen ze je niet ontslaan, je contract niet verlengen of je arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden aanpassen. Maar zwangere vrouwen hebben meer rechten. Denk aan regelingen op het gebied van verlof, veiligheid, zwangerschapscontroles, minder werken, kolven en meer. 

(Seksuele) intimidatie

(Seksuele) intimidatie is verboden. Het leidt ertoe dat je waardigheid op de werkvloer wordt aangetast. Hierdoor ontstaat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving. Elke vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek seksueel getint gedrag is verboden. Verbaal gedrag zijn bijvoorbeeld grapjes en opmerkingen. Handgebaren of gezichtsuitdrukkingen zijn voorbeelden van non-verbaal gedrag, terwijl met fysiek gedrag, lichamelijk contact wordt bedoeld.

Angst en schaamte kunnen slachtoffers van seksuele intimidatie ervan weerhouden melding te doen. Slachtoffers zijn bijvoorbeeld bang hun baan te verliezen. Daarnaast is er een bewijsprobleem: er zijn meestal geen getuigen aanwezig. Als slachtoffer is het belangrijk dat je niet alleen met deze ervaringen blijft zitten. Mogelijk helpt het om te praten met een vertrouwenspersoon voordat je melding doet.

Waar kun je terecht met klachten?

Herken je je in een van bovenstaande voorbeelden? Of word je op een andere manier gediscrimineerd op je werk? Weet dat je er iets aan kunt doen. Dien eerst een klacht in bij je werkgever. Hij of zij is verplicht om je klachten zorgvuldig te behandelen.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Doet je werkgever niets of onvoldoende? Dan kun jij altijd bij ons terecht voor advies. Op basis daarvan kun je bepalen of je een zaak bij het College wilt starten.

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?