Sfeerbeeld tram

Toegankelijkheid

Als je een beperking hebt loop je er regelmatig tegenaan dat gebouwen, toiletten, websites of winkels niet toegankelijk zijn. Bij het opstellen van informatie wordt ook vaak geen rekening gehouden met mensen met een verstandelijke beperking, waardoor de teksten voor hen te moeilijk zijn. Ook voor mensen die doof of slechthorend zijn is informatie niet altijd toegankelijk. 

Toegankelijkheid

Mensen met een beperking lopen er regelmatig tegenaan dat gebouwen, toiletten, websites of winkels niet toegankelijk zijn. Verder wordt bij het opstellen van informatie vaak geen rekening gehouden met mensen met een verstandelijke beperking, waardoor de teksten voor hen te moeilijk zijn. Ook voor mensen die doof of slechthorend zijn is informatie niet altijd toegankelijk. Bijvoorbeeld als een filmpje wordt vertoond dat niet ondertiteld is of als bij een presentatie geen tolk gebarentaal aanwezig is. Dit belemmert mensen met een beperking om zelfstandig aan de maatschappij deel te nemen.

Openbaar vervoer

De afgelopen jaren zijn bussen, bushaltes, treinen, stations, trams en metro's toegankelijker geworden. Toch zijn voor reizigers met een beperking veel onderdelen van het openbaar vervoer nog niet voldoende aangepast. Reizigers met een rolstoel kunnen bijvoorbeeld niet overal zelfstandig vanaf het perron een trein, tram of bus inkomen. En reisinformatie bereikt veel mensen met een gehoor- of gezichtsbeperking niet. Omdat het gaat om veel voorzieningen, die soms lang meegaan of waarvan aanpassing ingrijpend is, heeft de overheid gekozen om het openbaar vervoer geleidelijk aan toegankelijk te maken. Dit betekent dat niet alle perrons, bushaltes of andere voorzieningen nu al toegankelijk zijn.

Verantwoordelijkheid overheid

De overheid is er verantwoordelijk voor dat Nederland toegankelijker wordt voor mensen met een beperking. Het gaat om zaken die de overheid zelf kan aanpassen:

  • toegankelijke gebouwen en straten
  • toegankelijke overheidswebsites
  • toegankelijke publieke voorzieningen (zoals openbare toiletten)
  • publieke diensten (zoals het verstrekken van paspoorten door gemeenten

Verder moet de overheid er voor zorgen dat bedrijven en instellingen (zoals een concertzaal, een supermarkt of een reisorganisatie) toegankelijk worden of toegankelijke diensten leveren. Bijvoorbeeld:

  • vervoer (zoals taxi's en bussen)
  • websites en informatie op websites
  • aanpassing van woningen

Wet gelijke behandeling - goederen en diensten

Vanaf 14 juni 2016 is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) uitgebreid met het aanbod van goederen en diensten. Vanaf die datum is discriminatie van personen met een beperking verboden bij het aanbieden van goederen en diensten: “Ondernemers zijn verplicht aanpassingen te doen voor mensen met een beperking”.

Dat geldt bijvoorbeeld voor horecagelegenheden, musea, winkels, verzekeraars en zorginstellingen. Zij mogen mensen vanwege hun beperking niet anders behandelen dan mensen zonder beperkingen. Ondernemers en instellingen zijn verplicht aanpassingen te doen voor mensen met een beperking.

Voorbeelden van aanpassingen zijn het plaatsen van een loopplank of het voorlezen van de menukaart. De wet geeft mensen die een assistentiehond gebruiken het recht om die mee te nemen in winkels en in vervoermiddelen. De verplichting om aanpassingen te doen geldt ook voor via internet aangeboden diensten. De regering is bezig een Algemene Maatregel van Bestuur op te stellen waarin regels komen over geleidelijke verwezenlijking van algemene toegankelijkheid.

Wet gelijke behandeling - openbaar vervoer

De WGBH/CZ bepaalt dat het openbaar vervoer toegankelijk moet zijn voor mensen met een beperking. Dat geldt voor bussen in het stads- en streekvervoer maar ook metro’s, metrohaltes en metrostations. Daarnaast moeten de trams van Randstadrail, Sneltram Utrecht-Nieuwegein en de stadstrams in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag toegankelijk zijn. En gelden er toegankelijkheidseisen voor reisinformatie. Ook zijn vervoerders verplicht om op hun internetsites informatie over toegankelijkheid op te nemen. Vanaf 1 januari 2016 moeten 46% van de busstations toegankelijk zijn. En vanaf die datum moeten voor mensen met een auditieve en visuele beperking alle treinstations toegankelijk zijn. 

Onderzoek

Het College heeft in 2015 onderzoek laten doen naar de toegankelijkheid van gemeentelijke websites. Uit dit onderzoek bleek dat van de 393 onderzochte gemeenten slechts 7% aan de toegankelijkheidsstandaarden voldeed. Veel gemeenten hebben naar aanleiding van dit onderzoek actie ondernomen om hun websites toegankelijker te maken. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegde aan de Kamer een wettelijke regeling toe om de toegankelijkheid van overheidswebsites te regelen.

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?