Zelfstandig wonen met een beperking

In het VN-verdrag handicap staat dat je ook met een beperking het recht hebt om zelfstandig te wonen en deel uit te maken van de maatschappij. De overheid moet ervoor zorgen dat je met een beperking inderdaad zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en echt deel uit kunt maken van de maatschappij, zonder belemmeringen.

De overheid moet zich inspannen om belemmeringen weg te nemen, zodat mensen met een beperking:

 • Zelf kunnen kiezen waar zij wonen en met wie.
 • Toegang hebben tot zorg en ondersteuning op maat die nodig is om zelfstandig te wonen en aan de samenleving te kunnen deelnemen.
 • Gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen, zoals bibliotheken, zorgcentra en winkels.

Toegang tot woonruimte

De wet bepaalt dat mensen met een beperking gelijke toegang hebben tot woonruimte als mensen zonder beperking. Bij gelijke toegang tot woonruimte gaat het ook om gemeenschappelijke ruimtes, zoals een trappenhuis en een hal.

Deze bepalingen staan in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). Deze wet geldt voor iedereen met een (langdurige) beperking. 

De wet bepaalt dat woningaanbieders en woningbemiddelaars geen onderscheid mogen maken omdat iemand een beperking heeft, bij:

 • het aanbieden van woonruimte
 • het sluiten van een overeenkomst voor huur, koop of bewoning van woonruimte of het uitvoeren, wijzigen of beëindigen daarvan
 • het bemiddelen bij koop en huur
 • het opstellen van reglementen
 • het inschrijven als woningzoekende

Individuele aanpassingen

Soms moeten woningaanbieders en -bemiddelaars in individuele gevallen aanpassingen doen. Dat is wettelijk zo vastgelegd in de Wet gelijke behandeling (WGBH/CZ).

Voorbeelden van zo’n aanpassing zijn:

 • Een formulier of contract in braille laten zetten voor iemand met een visuele beperking.
 • Een formulier of contract omzetten in eenvoudig Nederlands voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Op een aangepaste manier contact hebben met de woningzoekende, bijvoorbeeld bellen in plaats van schrijven.
 • Toestemming geven om een scootmobiel te plaatsen.

De wet verplicht woningaanbieders niet om bouwkundige aanpassingen te doen aan een woning voor mensen met een beperking.

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?