Term: CEDAW

 • Toegelicht
  Centrale Raad van Beroep: UWV heeft vrouwelijke zelfstandigen onterecht zwangerschaps- en bevallingsuitkering geweigerd
  Datum: 28-07-2017
 • Toegelicht
  Solliciteren? Een migratieachtergrond weegt zwaarder dan een strafblad
  Datum: 17-07-2017
 • Toegelicht
  Gediscrimineerd op uw werk omdat u transgender bent?
  Datum: 15-06-2017
 • Toegelicht
  Centrale Raad van Beroep: gemeenten moeten aanvragen jeugdzorg zorgvuldiger beoordelen
  Datum: 11-05-2017
 • Toegelicht
  Internationale dag van de persvrijheid
  Datum: 03-05-2017
 • Toegelicht
  Bescherming transgender personen en mensen met een intersekse conditie explicieter door wijziging Algemene wet gelijke behandeling
  Datum: 26-04-2017
 • Toegelicht
  Kinderbescherming: staat het belang van het kind voorop?
  Datum: 24-03-2017
 • Toegelicht
  Rechtbank Noord-Nederland: NAM moet ook immateriële schade aardbevingen vergoeden
  Datum: 13-03-2017
 • Toegelicht
  Het recht om jezelf te verdedigen in een strafzaak
  Datum: 21-02-2017
 • Toegelicht
  Bedrijven verplicht om tegen kinderarbeid op te treden
  Datum: 17-02-2017
 • Toegelicht
  Verplichte anticonceptie voor vrouwen op gespannen voet met mensenrechten
  Datum: 17-02-2017
 • Toegelicht
  Kiesrecht voor iedereen: het fundament van de democratische rechtsstaat!
  Datum: 15-02-2017
 • Toegelicht
  De relatie tussen armoede en mensenrechten
  Datum: 10-02-2017
 • Toegelicht
  Arjen Lubach: “Geef Groningen een onafhankelijk schadebeoordelaar”
  Datum: 02-02-2017
 • Nieuws
  VN-Vrouwenrechtencomité: Nederland moet de positie van vrouwen verbeteren
  Datum: 23-11-2016
 • Toegelicht
  Taxi’s weigeren persoon met assistentiehond
  Datum: 23-05-2016
 • Nieuws
  College presenteert rapport over mensenrechten van vrouwen in Nederland aan CEDAW
  Datum: 08-03-2016
 • Nieuws
  College dringt aan op voortgangsrapportage bedrijfsleven en mensenrechten
  Datum: 12-02-2016
 • Nieuws
  College rapporteert aan CEDAW
  Datum: 29-01-2016
 • Toegelicht
  Passend onderwijs
  Datum: 18-02-2014