Onderwerp: CEDAW

 • Toegelicht

  Verplichte anticonceptie voor vrouwen op gespannen voet met mensenrechten

  Datum: 28-10-2020
 • Toegelicht

  Centrale Raad van Beroep: UWV heeft vrouwelijke zelfstandigen onterecht zwangerschaps- en bevallingsuitkering geweigerd

  Datum: 28-07-2017
 • Toegelicht

  Solliciteren? Een migratieachtergrond weegt zwaarder dan een strafblad

  Datum: 17-07-2017
 • Toegelicht

  Gediscrimineerd op uw werk omdat u transgender bent?

  Datum: 15-06-2017
 • Toegelicht

  Centrale Raad van Beroep: gemeenten moeten aanvragen jeugdzorg zorgvuldiger beoordelen

  Datum: 11-05-2017
 • Toegelicht

  Internationale dag van de persvrijheid

  Datum: 03-05-2017
 • Toegelicht

  Bescherming transgender personen en mensen met een intersekse conditie explicieter door wijziging Algemene wet gelijke behandeling

  Datum: 26-04-2017
 • Toegelicht

  Kinderbescherming: staat het belang van het kind voorop?

  Datum: 24-03-2017
 • Toegelicht

  Rechtbank Noord-Nederland: NAM moet ook immateriële schade aardbevingen vergoeden

  Datum: 13-03-2017
 • Toegelicht

  Het recht om jezelf te verdedigen in een strafzaak

  Datum: 21-02-2017
 • Toegelicht

  Bedrijven verplicht om tegen kinderarbeid op te treden

  Datum: 17-02-2017
 • Toegelicht

  Kiesrecht voor iedereen: het fundament van de democratische rechtsstaat!

  Datum: 15-02-2017
 • Toegelicht

  De relatie tussen armoede en mensenrechten

  Datum: 10-02-2017
 • Toegelicht

  Arjen Lubach: “Geef Groningen een onafhankelijk schadebeoordelaar”

  Datum: 02-02-2017
 • Nieuws

  VN-Vrouwenrechtencomité: Nederland moet de positie van vrouwen verbeteren

  Datum: 23-11-2016
 • Toegelicht

  Taxi’s weigeren persoon met assistentiehond

  Datum: 23-05-2016
 • Nieuws

  College presenteert rapport over mensenrechten van vrouwen in Nederland aan CEDAW

  Datum: 08-03-2016
 • Nieuws

  College dringt aan op voortgangsrapportage bedrijfsleven en mensenrechten

  Datum: 12-02-2016
 • Nieuws

  College rapporteert aan CEDAW

  Datum: 29-01-2016
 • Toegelicht

  Passend onderwijs

  Datum: 18-02-2014