Onderwerp: CRPD

 • Nieuws

  College publiceert toolkit met tips voor ambtenaren voor participatie in de praktijk

  Datum: 28-01-2022
 • Content page

  Participatie op lokaal niveau (provincies, gemeenten en waterschappen)

  Datum: 16-09-2021
 • Nieuws

  Een digitale wereld voor iedereen

  Datum: 07-10-2020
 • Nieuws

  Het College heeft rapport over arbeidsparticipatie van mensen met een visuele of auditieve beperking aan het UWV overhandigd

  Datum: 23-09-2020
 • Nieuws

  Na sluiting meldpunt Goed Toegankelijk: werk aan de winkel

  Datum: 30-07-2020
 • Nieuws

  Meer onderzoek naar mensen met een ernstige verstandelijke beperking nodig

  Datum: 22-07-2020
 • Nieuws

  Meld oplossingen voor problemen toegankelijkheid in anderhalvemetersamenleving

  Datum: 26-05-2020
 • Nieuws

  Vooraankondiging: advies over het recht op onderwijs

  Datum: 20-05-2020
 • Nieuws

  Zelfstandig thuiswonende ouderen en het VN-verdrag handicap

  Datum: 12-05-2020
 • Nieuws

  Hoe toegankelijk zijn goederen en diensten voor mensen met een beperking? Het College rapporteert

  Datum: 03-12-2019
 • Nieuws

  Veel gemeenten nog zonder plan voor uitvoering VN-verdrag handicap

  Datum: 30-10-2019
 • Nieuws

  ROC discrimineert student met visuele beperking

  Datum: 01-08-2016
 • Nieuws

  Participatie mensen met een beperking blijft achter

  Datum: 14-07-2016
 • Toegelicht

  Taxi’s weigeren persoon met assistentiehond

  Datum: 23-05-2016
 • Nieuws

  Stichting voorkomt discriminatie van vrijwilligers met een beperking

  Datum: 23-03-2016
 • Nieuws

  Plan implementatie VN-verdrag handicap

  Datum: 02-07-2015
 • Nieuws

  Bedrijven komen steeds vaker in actie bij discriminatie

  Datum: 20-03-2015
 • Nieuws

  Leven met een beperking in Nederland

  Datum: 04-11-2014
 • Nieuws

  College adviseert Tweede Kamer over VN-Gehandicaptenverdrag

  Datum: 10-10-2014
 • Nieuws

  Mensenrechtencommissaris Nils Muižnieks op bezoek bij College

  Datum: 22-05-2014