Onderwerp: gender

 • Campagne

  Podcast Het Vraagstuk

  Datum: 06-10-2020
 • Nieuws

  Algoritmes kunnen kans op discriminatie bij sollicitaties vergroten, maar ook verkleinen

  Datum: 02-09-2020
 • Nieuws

  Europese toezichthouder tikt Nederland op de vingers: vrouw verdient nog steeds minder dan man voor hetzelfde werk

  Datum: 19-08-2020
 • Nieuws

  College oordeelt over voorkeursbeleid TU Eindhoven

  Datum: 03-07-2020
 • Toegelicht

  Van twee dagen naar zes weken: langer betaald partnerverlof bij geboorte kind

  Datum: 01-07-2020
 • Nieuws

  Nederland en gendergelijkheid: nog een wereld te winnen

  Datum: 20-05-2020
 • Nieuws

  College voor de Rechten van de Mens rapporteert over geweld tegen vrouwen in Nederland

  Datum: 08-11-2018
 • Toegelicht

  Bescherming transgender personen en mensen met een intersekse conditie explicieter door wijziging Algemene wet gelijke behandeling

  Datum: 26-04-2017
 • Toegelicht

  Kinderbescherming: staat het belang van het kind voorop?

  Datum: 24-03-2017
 • Toegelicht

  Rechtbank Noord-Nederland: NAM moet ook immateriële schade aardbevingen vergoeden

  Datum: 13-03-2017
 • Nieuws

  College presenteert rapport over mensenrechten van vrouwen in Nederland aan CEDAW

  Datum: 08-03-2016
 • Nieuws

  Verdrag aanpak geweld tegen vrouwen in werking getreden

  Datum: 01-03-2016
 • Nieuws

  Univé past geslachtsregistratie aan

  Datum: 18-03-2014
 • Toegelicht

  Grootschalig geweld tegen vrouwen in EU

  Datum: 05-03-2014
 • Nieuws

  Europese Commissie daagt Nederland voor de rechter

  Datum: 24-01-2013
 • Nieuws

  Risico op discriminatie bij vaststellen letselschade bij vrouwen

  Datum: 11-01-2013
 • Nieuws

  Huwelijk niet langer eis voor toelatingsbeleid

  Datum: 21-12-2012
 • Nieuws

  Meer aandacht voor vooroordelen en stereotypering bij werving personeel noodzakelijk

  Datum: 17-12-2012
 • Nieuws

  Oordeel College: Geen discriminatie door Hoge Raad van vrouwelijke sollicitant

  Datum: 17-12-2012
 • Nieuws

  Duidelijke procedure nodig voor vasstellen staatloosheid

  Datum: 13-12-2012