Term: geweld tegen vrouwen

 • Nieuws
  Nederland en gendergelijkheid: nog een wereld te winnen
  Datum: 20-05-2020
 • Toegelicht
  Bescherming tegen huiselijk geweld moet onderdeel zijn van corona-aanpak
  Datum: 10-04-2020
 • Nieuws
  Laura Adèr en Eve Aronson, Hameeda Lakho en Jens van Tricht genomineerd voor MensenrechtenMens 2019
  Datum: 25-11-2019
 • Dossier
  Geweld tegen vrouwen
  Datum: 25-11-2019
 • Nieuws
  Wie zet zich in voor het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en is volgens jou de MensenrechtenMens 2019?
  Datum: 16-10-2019
 • Nieuws
  Geweld tegen vrouwen in Nederland onder de loep
  Datum: 13-03-2019
 • Nieuws
  Gerichte aanpak nodig van geweld tegen meisjes en vrouwen met een beperking
  Datum: 23-11-2018
 • Nieuws
  College voor de Rechten van de Mens rapporteert over geweld tegen vrouwen in Nederland
  Datum: 08-11-2018
 • Dossier
  Huiselijk geweld
  Datum: 31-05-2018
 • Content page
  Mensenrechten bij huiselijk geweld
  Datum: 14-02-2018
 • Nieuws
  16 dagen actie tegen geweld tegen vrouwen
  Datum: 25-11-2017
 • Nieuws
  Dichtbij & Drempelvrij-tour met voorlichtingsbijeenkomsten over discriminatie van start
  Datum: 19-04-2016
 • Nieuws
  Eerste Kamer akkoord met bekrachtiging VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking
  Datum: 14-04-2016
 • Nieuws
  Algemeen Overleg Ouderenzorg: College vraagt aandacht voor cliënten verpleeghuizen
  Datum: 14-04-2016
 • Nieuws
  Biljartbond discrimineerde gelovige met wedstrijden op zondag
  Datum: 08-04-2016
 • Nieuws
  College presenteert rapport over mensenrechten van vrouwen in Nederland aan CEDAW
  Datum: 08-03-2016
 • Nieuws
  College dringt aan op voortgangsrapportage bedrijfsleven en mensenrechten
  Datum: 12-02-2016
 • Nieuws
  College rapporteert aan CEDAW
  Datum: 29-01-2016
 • Nieuws
  Garandeer toegang medisch noodzakelijke zorg voor ongedocumenteerden
  Datum: 17-12-2015
 • Nieuws
  Noodopvang voor asielkinderen moet beter
  Datum: 08-12-2015