Term: geweld tegen vrouwen

 • Nieuws
  Geweld tegen vrouwen in Nederland onder de loep
  Datum: 13-03-2019
 • Nieuws
  Gerichte aanpak nodig van geweld tegen meisjes en vrouwen met een beperking
  Datum: 23-11-2018
 • Nieuws
  College voor de Rechten van de Mens rapporteert over geweld tegen vrouwen in Nederland
  Datum: 08-11-2018
 • Dossier
  Huiselijk geweld
  Datum: 31-05-2018
 • Content page
  Mensenrechten bij huiselijk geweld
  Datum: 14-02-2018
 • Nieuws
  16 dagen actie tegen geweld tegen vrouwen
  Datum: 25-11-2017
 • Nieuws
  Dichtbij & Drempelvrij-tour met voorlichtingsbijeenkomsten over discriminatie van start
  Datum: 19-04-2016
 • Nieuws
  Eerste Kamer akkoord met bekrachtiging VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking
  Datum: 14-04-2016
 • Nieuws
  Algemeen Overleg Ouderenzorg: College vraagt aandacht voor cliƫnten verpleeghuizen
  Datum: 14-04-2016
 • Nieuws
  Biljartbond discrimineerde gelovige met wedstrijden op zondag
  Datum: 08-04-2016
 • Nieuws
  College presenteert rapport over mensenrechten van vrouwen in Nederland aan CEDAW
  Datum: 08-03-2016
 • Nieuws
  College dringt aan op voortgangsrapportage bedrijfsleven en mensenrechten
  Datum: 12-02-2016
 • Nieuws
  College rapporteert aan CEDAW
  Datum: 29-01-2016
 • Nieuws
  Garandeer toegang medisch noodzakelijke zorg voor ongedocumenteerden
  Datum: 17-12-2015
 • Nieuws
  Noodopvang voor asielkinderen moet beter
  Datum: 08-12-2015
 • Nieuws
  Internationale dag van mensen met een beperking
  Datum: 03-12-2015
 • Nieuws
  Verdrag van Istanbul bekrachtigd
  Datum: 20-11-2015
 • Nieuws
  Nieuwsbrief Mensenrechteneducatie september 2015 verschenen
  Datum: 28-09-2015
 • Nieuws
  Oplossing vluchtelingenprobleem is er al, nu de wil nog
  Datum: 14-09-2015
 • Toegelicht
  Vrouwen om het leven gebracht door hun (ex-)partner
  Datum: 04-09-2015