Onderwerp: geweld tegen vrouwen

 • Nieuws

  Scherp het wetsvoorstel voor strafbaarstelling van seksuele misdrijven aan voor betere bescherming van mensenrechten

  Datum: 17-08-2020
 • Nieuws

  Nederland en gendergelijkheid: nog een wereld te winnen

  Datum: 20-05-2020
 • Toegelicht

  Bescherming tegen huiselijk geweld moet onderdeel zijn van corona-aanpak

  Datum: 10-04-2020
 • Nieuws

  Laura Adèr en Eve Aronson, Hameeda Lakho en Jens van Tricht genomineerd voor MensenrechtenMens 2019

  Datum: 25-11-2019
 • Dossier

  Geweld tegen vrouwen

  Datum: 25-11-2019
 • Nieuws

  Wie zet zich in voor het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en is volgens jou de MensenrechtenMens 2019?

  Datum: 16-10-2019
 • Nieuws

  Geweld tegen vrouwen in Nederland onder de loep

  Datum: 13-03-2019
 • Nieuws

  Gerichte aanpak nodig van geweld tegen meisjes en vrouwen met een beperking

  Datum: 23-11-2018
 • Nieuws

  College voor de Rechten van de Mens rapporteert over geweld tegen vrouwen in Nederland

  Datum: 08-11-2018
 • Dossier

  Huiselijk geweld

  Datum: 31-05-2018
 • Content page

  Mensenrechten bij huiselijk geweld

  Datum: 14-02-2018
 • Nieuws

  16 dagen actie tegen geweld tegen vrouwen

  Datum: 25-11-2017
 • Nieuws

  Dichtbij & Drempelvrij-tour met voorlichtingsbijeenkomsten over discriminatie van start

  Datum: 19-04-2016
 • Nieuws

  Eerste Kamer akkoord met bekrachtiging VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking

  Datum: 14-04-2016
 • Nieuws

  Algemeen Overleg Ouderenzorg: College vraagt aandacht voor cliënten verpleeghuizen

  Datum: 14-04-2016
 • Nieuws

  Biljartbond discrimineerde gelovige met wedstrijden op zondag

  Datum: 08-04-2016
 • Nieuws

  College presenteert rapport over mensenrechten van vrouwen in Nederland aan CEDAW

  Datum: 08-03-2016
 • Nieuws

  College dringt aan op voortgangsrapportage bedrijfsleven en mensenrechten

  Datum: 12-02-2016
 • Nieuws

  College rapporteert aan CEDAW

  Datum: 29-01-2016
 • Nieuws

  Garandeer toegang medisch noodzakelijke zorg voor ongedocumenteerden

  Datum: 17-12-2015