Term: gezondheid

 • Agenda
  Minicollege 'De spagaat van de sociaal werker': een mensenrechtenperspectief
  Datum: 06-05-2019
 • Toegelicht
  Bufferzones bij abortusklinieken
  Datum: 12-04-2019
 • Nieuws
  Mensenrechten noodzakelijk voor een effectieve armoedeaanpak
  Datum: 17-05-2017
 • Nieuws
  Nieuwe leden College voor de Rechten van de Mens
  Datum: 26-04-2017
 • Toegelicht
  Overgewicht en mensenrechten. Hoe zit dat?
  Datum: 30-03-2016
 • Toegelicht
  Rechtspositie slachtoffers mensenrechtenschendingen versterkt door Shell uitspraak
  Datum: 15-01-2016
 • Toegelicht
  Renata uit Georgië
  Datum: 07-07-2015
 • Nieuws
  Laurien Koster spreekt bij ‘Samen opkomen voor het vrije woord’
  Datum: 09-01-2015
 • Toegelicht
  Uitlatingen Geert Wilders over ‘Marokkanen’
  Datum: 20-03-2014
 • Nieuws
  Oratie Jos Dute: gezondheidspreventie is een mensenrecht
  Datum: 19-09-2013
 • Toegelicht
  Vaccineren: gezondheid versus religie
  Datum: 11-07-2013
 • Toegelicht
  Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  Datum: 02-07-2013
 • Toegelicht
  150 jaar afschaffing slavernij in Nederland
  Datum: 01-07-2013
 • Toegelicht
  Zwangerschapsdiscriminatie
  Datum: 28-06-2013