Onderwerp: gezondheid

 • Nieuws

  College voor de Rechten van de Mens adviseert over randvoorwaarden Corona-apps

  Datum: 20-04-2020
 • Toegelicht

  Corona-apps moeten toegankelijk zijn voor iedereen

  Datum: 10-04-2020
 • Agenda

  Minicollege 'De spagaat van de sociaal werker': een mensenrechtenperspectief

  Datum: 06-05-2019
 • Toegelicht

  Bufferzones bij abortusklinieken

  Datum: 12-04-2019
 • Nieuws

  Mensenrechten noodzakelijk voor een effectieve armoedeaanpak

  Datum: 17-05-2017
 • Nieuws

  Nieuwe leden College voor de Rechten van de Mens

  Datum: 26-04-2017
 • Toegelicht

  Overgewicht en mensenrechten. Hoe zit dat?

  Datum: 30-03-2016
 • Toegelicht

  Rechtspositie slachtoffers mensenrechtenschendingen versterkt door Shell uitspraak

  Datum: 15-01-2016
 • Toegelicht

  Renata uit Georgië

  Datum: 07-07-2015
 • Nieuws

  Laurien Koster spreekt bij ‘Samen opkomen voor het vrije woord’

  Datum: 09-01-2015
 • Toegelicht

  Uitlatingen Geert Wilders over ‘Marokkanen’

  Datum: 20-03-2014
 • Nieuws

  Oratie Jos Dute: gezondheidspreventie is een mensenrecht

  Datum: 19-09-2013
 • Toegelicht

  Vaccineren: gezondheid versus religie

  Datum: 11-07-2013
 • Toegelicht

  Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  Datum: 02-07-2013
 • Toegelicht

  150 jaar afschaffing slavernij in Nederland

  Datum: 01-07-2013
 • Toegelicht

  Zwangerschapsdiscriminatie

  Datum: 28-06-2013