Onderwerp: huisvesting

  • Nieuws

    Maatregelen nodig om toenemend aantal dak- en thuislozen aan te pakken

    Datum: 18-12-2019
  • Nieuws

    Jongeren bespreken actieplan met Staatssecretaris Blokhuis

    Datum: 25-02-2019
  • Agenda

    Zitting 15 februari - Verzoek tot oordeel eigen handelen

    Datum: 16-01-2019
  • Dossier

    Dak- en thuisloosheid

    Datum: 11-10-2018
  • Nieuws

    Dakloze jongeren in gesprek met staatssecretaris en wethouder

    Datum: 10-10-2018
  • Toegelicht

    Nieuw beleid van het Rijk voor woonwagenbewoners om discriminatie te voorkomen – betere borging van mensenrechten

    Datum: 11-07-2018
  • Nieuws

    Grote zorg om betaalbaarheid en beschikbaarheid woningen

    Datum: 05-06-2018
  • Nieuws

    Doeltreffende aanpassing voor klant met beperking: een serieuze zaak

    Datum: 15-05-2018
  • Nieuws

    Nieuwe training helpt werkgevers bij werving mensen met beperking

    Datum: 07-05-2018
  • Nieuws

    Discriminatie op woningmarkt - behoorlijke huisvesting is een mensenrecht

    Datum: 28-03-2018
  • Dossier

    Armoede

    Datum: 21-03-2018
  • Nieuws

    Probleem dakloosheid vraagt om actie overheid

    Datum: 20-12-2017
  • Nieuws

    Mensenrechten noodzakelijk voor een effectieve armoedeaanpak

    Datum: 17-05-2017
  • Nieuws

    Nieuwe leden College voor de Rechten van de Mens

    Datum: 26-04-2017