Term: kindermishandeling

 • Dossier
  Kinderen
  Datum: 31-05-2018
 • Toegelicht
  Bedrijven verplicht om tegen kinderarbeid op te treden
  Datum: 17-02-2017
 • Toegelicht
  Verplichte anticonceptie voor vrouwen op gespannen voet met mensenrechten
  Datum: 17-02-2017
 • Toegelicht
  Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  Datum: 02-07-2013
 • Toegelicht
  150 jaar afschaffing slavernij in Nederland
  Datum: 01-07-2013