Onderwerp: aanbevelingen

 • Nieuws

  College oordeelt over deelname aan bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker door transman

  Datum: 14-04-2020
 • Nieuws

  Structurele aandacht voor mensenrechten ontbreekt

  Datum: 03-10-2016
 • Nieuws

  Garandeer toegang medisch noodzakelijke zorg voor ongedocumenteerden

  Datum: 17-12-2015
 • Nieuws

  Nieuwsbrief Mensenrechteneducatie september 2015 verschenen

  Datum: 28-09-2015
 • Nieuws

  Oplossing vluchtelingenprobleem is er al, nu de wil nog

  Datum: 14-09-2015
 • Nieuws

  Kabinetsreactie Jaarlijkse Rapportage 2014 gepubliceerd

  Datum: 16-07-2015
 • Nieuws

  Nieuwe publicatie: lijst lesmaterialen Mensenrechteneducatie

  Datum: 30-06-2015
 • Nieuws

  Mensenrechtencommissaris doet aanbevelingen aan Nederland

  Datum: 20-10-2014
 • Nieuws

  EHRM oordeelt over recht op gezinsleven

  Datum: 14-10-2014
 • Nieuws

  Persuitnodiging: Themazitting zwangerschapsdiscriminatie

  Datum: 20-09-2013
 • Nieuws

  Individuele klachtprocedure sociale rechten van kracht

  Datum: 08-05-2013
 • Nieuws

  Uitspraak EHRM

  Datum: 22-11-2012
 • Nieuws

  Officiële presentatie SCP-rapport 'Worden wie je bent'

  Datum: 20-11-2012
 • Nieuws

  ‘1 op de 10 Nederlanders ervaart mensenrechtenschending’

  Datum: 10-12-2011