Term: aanbevelingen

 • Nieuws
  College oordeelt over deelname aan bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker door transman
  Datum: 14-04-2020
 • Nieuws
  Structurele aandacht voor mensenrechten ontbreekt
  Datum: 03-10-2016
 • Nieuws
  Garandeer toegang medisch noodzakelijke zorg voor ongedocumenteerden
  Datum: 17-12-2015
 • Nieuws
  Nieuwsbrief Mensenrechteneducatie september 2015 verschenen
  Datum: 28-09-2015
 • Nieuws
  Oplossing vluchtelingenprobleem is er al, nu de wil nog
  Datum: 14-09-2015
 • Nieuws
  Kabinetsreactie Jaarlijkse Rapportage 2014 gepubliceerd
  Datum: 16-07-2015
 • Nieuws
  Nieuwe publicatie: lijst lesmaterialen Mensenrechteneducatie
  Datum: 30-06-2015
 • Nieuws
  Mensenrechtencommissaris doet aanbevelingen aan Nederland
  Datum: 20-10-2014
 • Nieuws
  EHRM oordeelt over recht op gezinsleven
  Datum: 14-10-2014
 • Nieuws
  Persuitnodiging: Themazitting zwangerschapsdiscriminatie
  Datum: 20-09-2013
 • Nieuws
  Individuele klachtprocedure sociale rechten van kracht
  Datum: 08-05-2013
 • Nieuws
  Uitspraak EHRM
  Datum: 22-11-2012
 • Nieuws
  Officiële presentatie SCP-rapport 'Worden wie je bent'
  Datum: 20-11-2012
 • Nieuws
  ‘1 op de 10 Nederlanders ervaart mensenrechtenschending’
  Datum: 10-12-2011