Onderwerp: mensenrechten

 • Toegelicht

  Rechtbank: gebruik etniciteit bij controle op illegaal verblijf bij hoge uitzondering toegestaan

  Datum: 23-09-2021
 • Nieuws

  MensenrechtenMens 2021: Strijd tegen racisme

  Datum: 13-09-2021
 • Toegelicht

  Intrekken nationaliteit uitreizigers op gespannen voet met gelijke behandeling

  Datum: 23-07-2021
 • Toegelicht

  Europese Hof stelt strengere eisen aan hoofddoekverbod op werkvloer

  Datum: 19-07-2021
 • Toegelicht

  Geweld tegen journalisten raakt aan fundamenten van de rechtsstaat

  Datum: 14-07-2021
 • Nieuws

  Jacobine Geel nieuwe voorzitter College voor de Rechten van de Mens

  Datum: 09-07-2021
 • Nieuws

  Coronacrisis versterkt tweedeling op de arbeidsmarkt; urgente actie overheid nodig

  Datum: 05-07-2021
 • Nieuws

  Gemeenten worstelen met mensenrechten bij inzet algoritmen

  Datum: 01-07-2021
 • Nieuws

  Gelijke behandeling en rechtsbescherming in de knel bij Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

  Datum: 25-06-2021
 • Nieuws

  Nieuwe instrumenten voor mensenrechten in digitaal bestuur

  Datum: 10-06-2021
 • Nieuws

  Stel mensenrechten en de duurzame ontwikkelingsdoelen centraal bij het herstelbeleid coronacrisis

  Datum: 19-05-2021
 • Nieuws

  Oproep aan het (toekomstige) kabinet: ontwikkel beleid voor inclusieve kinderopvang

  Datum: 17-05-2021
 • Nieuws

  Hoogste aantal verzoeken om een oordeel ooit, veel aandacht voor racisme

  Datum: 21-04-2021
 • Nieuws

  Zoekalgoritmes van vacaturesites zijn soms vooringenomen

  Datum: 31-03-2021
 • Nieuws

  De menselijke maat bij uitvoeringsorganisaties

  Datum: 26-02-2021
 • Nieuws

  Wees alert op de effecten van de coronamaatregelen op jongeren

  Datum: 18-02-2021
 • Nieuws

  Hoe beschermen we burgers bij risicoprofilering en het gebruik van algoritmes door gemeenten?

  Datum: 02-02-2021
 • Agenda

  Ondervoorzitter Quirine Eijkman neemt deel aan webinar Data Bias and Algorithmic Discrimination

  Datum: 30-11-2020
 • Toegelicht

  Breng de menselijke maat in het werk van uitvoeringsorganisaties door uit te gaan van mensenrechten

  Datum: 24-11-2020
 • Agenda

  Online lancering van de Gids over mensenrechten in de vrouwenopvang

  Datum: 12-11-2020