Onderwerp: onderwijs

 • Toegelicht

  Toegankelijk onderwijs voor iedereen

  Datum: 30-03-2022
 • Nieuws

  Inzicht in inclusie III: Mensen met een beperking nog steeds op achterstand

  Datum: 28-02-2022
 • Nieuws

  Nieuw: Toolbox over mensenrechten voor het MBO

  Datum: 17-02-2022
 • Nieuws

  Het College: ‘Hoogbegaafdheid geen handicap in de zin van de WGBH/CZ, maar tref wel de nodige maatregelen om het recht op passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen te borgen’

  Datum: 02-07-2021
 • Toegelicht

  Aantal meldingen seksuele intimidatie op de universiteit laatste 2 jaar verdubbeld

  Datum: 23-06-2020
 • Nieuws

  Vooraankondiging: advies over het recht op onderwijs

  Datum: 20-05-2020
 • Nieuws

  College adviseert onderwijsinstellingen: zorg voor meer duidelijkheid over mogelijkheden tijdens studie en zwangerschap

  Datum: 26-02-2020
 • Nieuws

  Meer aandacht nodig voor toegankelijkheid van bestaande schoolgebouwen

  Datum: 25-02-2020
 • Nieuws

  Voorzitter College: “Betrek leerlingen met een beperking op weg naar inclusiever onderwijs”

  Datum: 12-02-2020
 • Nieuws

  College biedt nieuwe werkvormen mensenrechteneducatie voor po en vo

  Datum: 20-11-2019
 • Content page

  Wat doet de overheid aan mensenrechteneducatie?

  Datum: 15-11-2019
 • Content page

  Werkvormen voor voortgezet onderwijs

  Datum: 15-11-2019
 • Agenda

  Symposium: "Samen op weg naar inclusief onderwijs"

  Datum: 04-06-2019
 • Agenda

  Zitting 11 juli - Klacht over afkomst

  Datum: 29-05-2019
 • Nieuws

  School mag zorg aan leerlingen met diabetes niet zomaar weigeren

  Datum: 07-01-2019
 • Nieuws

  Onderwijspakket voor mensenrechten op school

  Datum: 29-11-2018
 • Campagne

  Toolbox Mensenrechten op School

  Datum: 23-11-2018
 • Theme page

  In het onderwijs

  Datum: 20-03-2018
 • Nieuws

  VN-verdrag handicap nog onvoldoende geïmplementeerd in Nederland

  Datum: 01-12-2017
 • Toegelicht

  Laaggeletterdheid: welk mensenrecht raakt het niet?

  Datum: 07-09-2017