Term: onderwijs

 • Toegelicht
  Aantal meldingen seksuele intimidatie op de universiteit laatste 2 jaar verdubbeld
  Datum: 23-06-2020
 • Nieuws
  Vooraankondiging: advies over het recht op onderwijs
  Datum: 20-05-2020
 • Nieuws
  College adviseert onderwijsinstellingen: zorg voor meer duidelijkheid over mogelijkheden tijdens studie en zwangerschap
  Datum: 26-02-2020
 • Nieuws
  Meer aandacht nodig voor toegankelijkheid van bestaande schoolgebouwen
  Datum: 25-02-2020
 • Nieuws
  Voorzitter College: “Betrek leerlingen met een beperking op weg naar inclusiever onderwijs”
  Datum: 12-02-2020
 • Nieuws
  College biedt nieuwe werkvormen mensenrechteneducatie voor po en vo
  Datum: 20-11-2019
 • Content page
  Wat doet de overheid aan mensenrechteneducatie?
  Datum: 15-11-2019
 • Content page
  Werkvormen voor voortgezet onderwijs
  Datum: 15-11-2019
 • Agenda
  Symposium: "Samen op weg naar inclusief onderwijs"
  Datum: 04-06-2019
 • Agenda
  Zitting 11 juli - Klacht over afkomst
  Datum: 29-05-2019
 • Nieuws
  School mag zorg aan leerlingen met diabetes niet zomaar weigeren
  Datum: 07-01-2019
 • Nieuws
  Onderwijspakket voor mensenrechten op school
  Datum: 29-11-2018
 • Campagne
  Toolbox Mensenrechten op School
  Datum: 23-11-2018
 • Theme page
  Op school
  Datum: 20-03-2018
 • Nieuws
  VN-verdrag handicap nog onvoldoende geïmplementeerd in Nederland
  Datum: 01-12-2017
 • Toegelicht
  Laaggeletterdheid: welk mensenrecht raakt het niet?
  Datum: 07-09-2017
 • Nieuws
  Mensenrechten noodzakelijk voor een effectieve armoedeaanpak
  Datum: 17-05-2017
 • Nieuws
  Nieuwe leden College voor de Rechten van de Mens
  Datum: 26-04-2017
 • Nieuws
  Ook met een beperking volwaardig meedoen in de samenleving: zestien aanbevelingen
  Datum: 01-11-2016
 • Nieuws
  Gemeente Utrecht opent innovatieve opvang voor asielzoekers
  Datum: 13-10-2016