Onderwerp: overheid

 • Nieuws

  Erkenning institutioneel racisme moet leiden tot structurele aanpak

  Datum: 30-05-2022
 • Nieuws

  Hoe verweren we ons tegen de onzichtbare hand van institutioneel racisme?

  Datum: 04-04-2022
 • Nieuws

  College informeert het VN-comité in Genève over de stand van zaken van de positie van mensen met een beperking in Nederland in een aanvullend rapport

  Datum: 29-03-2022
 • Dossier

  Vooroordelen Voorbij

  Datum: 15-03-2022
 • Toegelicht

  Het Nationaal Actieplan Mensenrechten en het College

  Datum: 24-02-2022
 • Campagne

  Ja. Ook andere etnische kenmerken. Hoe dan?

  Datum: 19-01-2022
 • Nieuws

  Discriminatie door risicoprofielen: voorkom etnisch profileren

  Datum: 30-11-2021
 • Toegelicht

  Rechtbank: gebruik etniciteit bij controle op illegaal verblijf bij hoge uitzondering toegestaan

  Datum: 23-09-2021
 • Nieuws

  Gemeenten worstelen met mensenrechten bij inzet algoritmen

  Datum: 01-07-2021
 • Nieuws

  Gelijke behandeling en rechtsbescherming in de knel bij Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

  Datum: 25-06-2021
 • Nieuws

  Nieuwe instrumenten voor mensenrechten in digitaal bestuur

  Datum: 10-06-2021
 • Nieuws

  Om etnisch profileren uit te bannen is juridische duidelijkheid nodig

  Datum: 08-06-2021
 • Nieuws

  Meer grip op risicoprofielen en voorspellende systemen bij de overheid

  Datum: 10-02-2021
 • Nieuws

  Hoe beschermen we burgers bij risicoprofilering en het gebruik van algoritmes door gemeenten?

  Datum: 02-02-2021
 • Theme page

  De gemeente en mensenrechten

  Datum: 20-03-2018
 • Nieuws

  Cao-onderhandelingen rechtvaardigen discriminatie niet

  Datum: 19-05-2015
 • Nieuws

  Geef mensenrechten in Nederland hogere prioriteit

  Datum: 11-05-2015
 • Nieuws

  Bijeenkomsten mensenrechteneducatie gestart

  Datum: 11-05-2015
 • Nieuws

  Geen baan vanwege je niet-Nederlandse naam

  Datum: 01-05-2015
 • Nieuws

  Vooroordelen op de arbeidsmarkt – hoe staat het ermee?

  Datum: 02-10-2014