Onderwerp: overheid

 • Nieuws

  Discriminatie door risicoprofielen: voorkom etnisch profileren

  Datum: 30-11-2021
 • Toegelicht

  Rechtbank: gebruik etniciteit bij controle op illegaal verblijf bij hoge uitzondering toegestaan

  Datum: 23-09-2021
 • Nieuws

  Gemeenten worstelen met mensenrechten bij inzet algoritmen

  Datum: 01-07-2021
 • Nieuws

  Gelijke behandeling en rechtsbescherming in de knel bij Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

  Datum: 25-06-2021
 • Nieuws

  Nieuwe instrumenten voor mensenrechten in digitaal bestuur

  Datum: 10-06-2021
 • Nieuws

  Om etnisch profileren uit te bannen is juridische duidelijkheid nodig

  Datum: 08-06-2021
 • Nieuws

  Meer grip op risicoprofielen en voorspellende systemen bij de overheid

  Datum: 10-02-2021
 • Nieuws

  Hoe beschermen we burgers bij risicoprofilering en het gebruik van algoritmes door gemeenten?

  Datum: 02-02-2021
 • Theme page

  De gemeente en mensenrechten

  Datum: 20-03-2018
 • Nieuws

  Cao-onderhandelingen rechtvaardigen discriminatie niet

  Datum: 19-05-2015
 • Nieuws

  Geef mensenrechten in Nederland hogere prioriteit

  Datum: 11-05-2015
 • Nieuws

  Bijeenkomsten mensenrechteneducatie gestart

  Datum: 11-05-2015
 • Nieuws

  Geen baan vanwege je niet-Nederlandse naam

  Datum: 01-05-2015
 • Nieuws

  Vooroordelen op de arbeidsmarkt – hoe staat het ermee?

  Datum: 02-10-2014
 • Nieuws

  UWV maakt zich schuldig aan leeftijdsdiscriminatie

  Datum: 01-04-2014
 • Nieuws

  Minder kans op een baan met een niet-westerse naam

  Datum: 07-06-2013
 • Nieuws

  Laurien Koster presenteert resultaten enquête tijdens ICC-conferentie

  Datum: 08-05-2013
 • Nieuws

  College adviseert over conceptwetvoorstel aanpassing artikel 13 Grondwet

  Datum: 06-02-2013
 • Nieuws

  Jaarcijfers CGB 2011: Meer discriminatie vastgesteld en discriminatie van vrouwen nog steeds actueel

  Datum: 07-06-2012