Term: overheid

 • Theme page
  De gemeente en mensenrechten
  Datum: 20-03-2018
 • Nieuws
  Cao-onderhandelingen rechtvaardigen discriminatie niet
  Datum: 19-05-2015
 • Nieuws
  Geef mensenrechten in Nederland hogere prioriteit
  Datum: 11-05-2015
 • Nieuws
  Bijeenkomsten mensenrechteneducatie gestart
  Datum: 11-05-2015
 • Nieuws
  Geen baan vanwege je niet-Nederlandse naam
  Datum: 01-05-2015
 • Nieuws
  Vooroordelen op de arbeidsmarkt – hoe staat het ermee?
  Datum: 02-10-2014
 • Nieuws
  UWV maakt zich schuldig aan leeftijdsdiscriminatie
  Datum: 01-04-2014
 • Nieuws
  Minder kans op een baan met een niet-westerse naam
  Datum: 07-06-2013
 • Nieuws
  Laurien Koster presenteert resultaten enquête tijdens ICC-conferentie
  Datum: 08-05-2013
 • Nieuws
  College adviseert over conceptwetvoorstel aanpassing artikel 13 Grondwet
  Datum: 06-02-2013
 • Nieuws
  Jaarcijfers CGB 2011: Meer discriminatie vastgesteld en discriminatie van vrouwen nog steeds actueel
  Datum: 07-06-2012