Onderwerp: Advies

 • Campagne

  Podcast Het Vraagstuk

  Datum: 06-10-2020
 • Nieuws

  Vooraankondiging: advies over het recht op onderwijs

  Datum: 20-05-2020
 • Nieuws

  Nieuwe leden benoemd voor de Raad van Advies College voor de Rechten van de Mens

  Datum: 16-10-2019
 • Nieuws

  Seminar ’25 jaar CPT: Ouderen en vrijheidsbeneming’

  Datum: 06-01-2015
 • Nieuws

  College adviseert over het recht op een eerlijk proces

  Datum: 03-11-2014
 • Nieuws

  VNU Vacature Media discrimineert oudere sollicitanten

  Datum: 07-04-2014
 • Nieuws

  College adviseert over Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

  Datum: 25-02-2014
 • Nieuws

  College: kabinet heroverweeg wetsvoorstel medisch-wetenschappelijk onderzoek

  Datum: 12-09-2013
 • Nieuws

  Raad van Europa bezoekt College

  Datum: 22-03-2013
 • Nieuws

  Wetsvoorstel strafbaarstelling illegaal verblijf biedt onvoldoende waarborgen voor mensenrechten

  Datum: 14-03-2013
 • Nieuws

  Bijeenkomst mensenrechtelijke gevolgen strafbaarstelling illegaal verblijf

  Datum: 21-02-2013
 • Nieuws

  College neemt deel aan conferentie mensenrechteneducatie Amnesty

  Datum: 18-02-2013
 • Nieuws

  Wijzigingen Wet werk en bijstand leiden niet tot strijd met gelijkebehandelingswetgeving

  Datum: 07-02-2013
 • Nieuws

  Strafbaarheid illegaliteit

  Datum: 21-12-2012
 • Nieuws

  Opening College groot succes

  Datum: 03-10-2012