Term: Advies

 • Nieuws
  Vooraankondiging: advies over het recht op onderwijs
  Datum: 20-05-2020
 • Nieuws
  Nieuwe leden benoemd voor de Raad van Advies College voor de Rechten van de Mens
  Datum: 16-10-2019
 • Nieuws
  Seminar ’25 jaar CPT: Ouderen en vrijheidsbeneming’
  Datum: 06-01-2015
 • Nieuws
  College adviseert over het recht op een eerlijk proces
  Datum: 03-11-2014
 • Nieuws
  VNU Vacature Media discrimineert oudere sollicitanten
  Datum: 07-04-2014
 • Nieuws
  College adviseert over Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring
  Datum: 25-02-2014
 • Nieuws
  College: kabinet heroverweeg wetsvoorstel medisch-wetenschappelijk onderzoek
  Datum: 12-09-2013
 • Nieuws
  Raad van Europa bezoekt College
  Datum: 22-03-2013
 • Nieuws
  Wetsvoorstel strafbaarstelling illegaal verblijf biedt onvoldoende waarborgen voor mensenrechten
  Datum: 14-03-2013
 • Nieuws
  Bijeenkomst mensenrechtelijke gevolgen strafbaarstelling illegaal verblijf
  Datum: 21-02-2013
 • Nieuws
  College neemt deel aan conferentie mensenrechteneducatie Amnesty
  Datum: 18-02-2013
 • Nieuws
  Wijzigingen Wet werk en bijstand leiden niet tot strijd met gelijkebehandelingswetgeving
  Datum: 07-02-2013
 • Nieuws
  Strafbaarheid illegaliteit
  Datum: 21-12-2012
 • Nieuws
  Opening College groot succes
  Datum: 03-10-2012