Onderwerp: verblijfsvergunning

 • Nieuws

  Onderzoek College voor de Rechten van de Mens: beloningsonderscheid op hogescholen

  Datum: 18-01-2016
 • Nieuws

  ENNHRI: Mensenrechten moeten uitgangspunt zijn bij de aanpak van mensenhandel

  Datum: 21-12-2015
 • Nieuws

  Ruim twee op de vijf Nederlanders weet geen enkel mensenrecht te noemen

  Datum: 10-12-2015
 • Nieuws

  College stelt klankbordgroep voor

  Datum: 09-12-2015
 • Nieuws

  Adriana van Dooijeweert gekozen in bestuur van Europese netwerk van mensenrechteninstituten

  Datum: 02-12-2015
 • Nieuws

  Gemeente Amsterdam en beveiligingsbedrijf G4S Aviation discrimineren wegens zwangerschap

  Datum: 27-11-2015
 • Nieuws

  College teleurgesteld over uitspraken in de Bed Bad Brood zaken

  Datum: 26-11-2015
 • Nieuws

  College tekent Charter Diversiteit

  Datum: 25-11-2015
 • Nieuws

  Verdrag van Istanbul bekrachtigd

  Datum: 20-11-2015
 • Nieuws

  Recordaantal meldingen zwangerschapsdiscriminatie

  Datum: 20-11-2015
 • Nieuws

  Te soft of te hard is de vraag niet!

  Datum: 20-11-2014
 • Nieuws

  VNU Vacature Media discrimineert oudere sollicitanten

  Datum: 07-04-2014
 • Nieuws

  Strafbaarstelling illegaliteit van tafel

  Datum: 02-04-2014
 • Nieuws

  Iedereen heeft recht op gezondheidszorg

  Datum: 01-04-2014
 • Nieuws

  Verbeteren positie huishoudelijk werkers is mogelijk

  Datum: 31-03-2014
 • Nieuws

  Voorlichtingsbijeenkomst passend onderwijs

  Datum: 25-03-2014
 • Nieuws

  Vrijheid van meningsuiting: grens overschreden

  Datum: 20-03-2014
 • Nieuws

  Evaluatie Europees en Caribisch Nederland

  Datum: 06-03-2014
 • Nieuws

  College reageert op actieplan bedrijfsleven en mensenrechten

  Datum: 28-02-2014
 • Nieuws

  Geweld tegen vrouwen op de agenda

  Datum: 25-02-2014