Term: VN verdrag inzake personen met een beperking

 • Nieuws
  Tijdelijke wet COVID-19 is een belangrijke stap vooruit, maar niet zonder mensenrechtelijke risico’s
  Datum: 04-06-2020
 • Nieuws
  Meldpunt voor goede toegankelijkheid in de anderhalvemetersamenleving
  Datum: 14-05-2020
 • Toegelicht
  Corona-apps moeten toegankelijk zijn voor iedereen
  Datum: 10-04-2020
 • Nieuws
  Algemeen Overleg Ouderenzorg: College vraagt aandacht voor cliënten verpleeghuizen
  Datum: 14-04-2016
 • Nieuws
  Eerste Kamer akkoord met bekrachtiging VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking
  Datum: 14-04-2016
 • Nieuws
  College stelt klankbordgroep voor
  Datum: 09-12-2015