Onderwerp: VN-verdrag handicap

 • Nieuws

  Meer bekendheid over de uitzonderingen op mondkapjesplicht nodig: mensen met een beperking vaak geweigerd

  Datum: 09-12-2020
 • Nieuws

  Hoe gaat het met het VN-verdrag handicap in 2020? Meedenken over wetten en beleid

  Datum: 03-12-2020
 • Nieuws

  Onderwijs in Nederland nog niet toegankelijk voor iedereen

  Datum: 02-11-2020
 • Toegelicht

  Verplichte anticonceptie voor vrouwen op gespannen voet met mensenrechten

  Datum: 28-10-2020
 • Nieuws

  Een digitale wereld voor iedereen

  Datum: 07-10-2020
 • Campagne

  Podcast Het Vraagstuk

  Datum: 06-10-2020
 • Nieuws

  Na sluiting meldpunt Goed Toegankelijk: werk aan de winkel

  Datum: 30-07-2020
 • Nieuws

  Meer onderzoek naar mensen met een ernstige verstandelijke beperking nodig

  Datum: 22-07-2020
 • Nieuws

  Meld oplossingen voor problemen toegankelijkheid in anderhalvemetersamenleving

  Datum: 26-05-2020
 • Nieuws

  College voor de Rechten van de Mens adviseert over randvoorwaarden Corona-apps

  Datum: 20-04-2020
 • Toegelicht

  Corona-apps moeten toegankelijk zijn voor iedereen

  Datum: 10-04-2020
 • Toegelicht

  Toegankelijke informatie en communicatie in risicovolle situaties

  Datum: 11-03-2020
 • Nieuws

  Maak zichtbaar hoe wetgeving bijdraagt aan de uitvoering van het VN-verdrag handicap

  Datum: 02-03-2020
 • Nieuws

  Voorzitter College: “Betrek leerlingen met een beperking op weg naar inclusiever onderwijs”

  Datum: 12-02-2020
 • Nieuws

  VN-verdrag handicap: College organiseert rondetafelgesprekken over positie van jonge mensen met een arbeidsbeperking

  Datum: 20-12-2019
 • Agenda

  Symposium: "Samen op weg naar inclusief onderwijs"

  Datum: 04-06-2019
 • Nieuws

  Tussentijdse resultaten Meldpunt Onbeperkt Stemmen

  Datum: 16-05-2019
 • Nieuws

  Meldpunt geopend voor toegankelijke verkiezingen

  Datum: 12-03-2019
 • Nieuws

  Hoe gaat het met het VN-verdrag Handicap na twee jaar?

  Datum: 03-12-2018
 • Nieuws

  Gerichte aanpak nodig van geweld tegen meisjes en vrouwen met een beperking

  Datum: 23-11-2018