Onderwerp: VN-verdrag handicap

 • Nieuws

  Toegankelijke verkiezingen: nu komt het aan op de uitvoering

  Datum: 14-04-2022
 • Toegelicht

  VN-rapporteur: Rechten van mensen met een beperking moeten centraal staan bij AI

  Datum: 05-04-2022
 • Toegelicht

  Toegankelijk onderwijs voor iedereen

  Datum: 30-03-2022
 • Nieuws

  College informeert het VN-comité in Genève over de stand van zaken van de positie van mensen met een beperking in Nederland in een aanvullend rapport

  Datum: 29-03-2022
 • Toegelicht

  Toegang tot zorg en het verbod van discriminatie: hoe zit dat?

  Datum: 15-03-2022
 • Nieuws

  Voorgenomen implementatie van de EU Toegankelijkheidsrichtlijn groot risico voor de rechtsbescherming van mensen met een beperking

  Datum: 01-03-2022
 • Nieuws

  Inzicht in inclusie III: Mensen met een beperking nog steeds op achterstand

  Datum: 28-02-2022
 • Nieuws

  ‘De buitenwereld kijkt nog weleens vreemd op als ik vertel hoe vaak ik als rolstoeltennisster train en dat ik geen werk ernaast heb'

  Datum: 07-02-2022
 • Nieuws

  College publiceert toolkit met tips voor ambtenaren voor participatie in de praktijk

  Datum: 28-01-2022
 • Nieuws

  Handreiking: maak als wetgevingsjurist en wetgever duidelijk hoe ontwerpwetgeving bijdraagt aan de uitvoering van het VN-verdrag handicap

  Datum: 20-01-2022
 • Nieuws

  College: ‘Voorkom dat mensen telkens opnieuw hun beperking moeten bewijzen bij het aanvragen van een hulpmiddel’

  Datum: 01-12-2021
 • Campagne

  Niet zomaar. Maar hoe zit dat precies?

  Datum: 30-11-2021
 • Toegelicht

  Verplichte anticonceptie voor vrouwen op gespannen voet met mensenrechten

  Datum: 11-10-2021
 • Content page

  Participatie op lokaal niveau (provincies, gemeenten en waterschappen)

  Datum: 16-09-2021
 • Nieuws

  College adviseert over Tijdelijke experimentenwet assistentie bij het stemmen

  Datum: 31-08-2021
 • Nieuws

  Lustrumweek: 5 jaar VN-verdrag handicap

  Datum: 09-07-2021
 • Content page

  Eindresultaten meldpunt ‘Onbeperkt Stemmen’ 2021

  Datum: 15-06-2021
 • Nieuws

  Oproep aan het (toekomstige) kabinet: ontwikkel beleid voor inclusieve kinderopvang

  Datum: 17-05-2021
 • Nieuws

  Meldpunt Onbeperkt Stemmen: Verkiezingen nog steeds niet volledig toegankelijk voor mensen met een beperking

  Datum: 25-03-2021
 • Nieuws

  Het College voor de Rechten van de Mens vraagt om betere onderbouwing en verduidelijking van de Tijdelijke wet testbewijzen

  Datum: 15-03-2021