Term: vreemdelingen

 • Nieuws
  Onderzoek College voor de Rechten van de Mens: beloningsonderscheid op hogescholen
  Datum: 18-01-2016
 • Nieuws
  ENNHRI: Mensenrechten moeten uitgangspunt zijn bij de aanpak van mensenhandel
  Datum: 21-12-2015
 • Nieuws
  College stelt klankbordgroep voor
  Datum: 09-12-2015
 • Nieuws
  Adriana van Dooijeweert gekozen in bestuur van Europese netwerk van mensenrechteninstituten
  Datum: 02-12-2015
 • Nieuws
  Gemeente Amsterdam en beveiligingsbedrijf G4S Aviation discrimineren wegens zwangerschap
  Datum: 27-11-2015
 • Nieuws
  College teleurgesteld over uitspraken in de Bed Bad Brood zaken
  Datum: 26-11-2015
 • Nieuws
  College tekent Charter Diversiteit
  Datum: 25-11-2015
 • Nieuws
  Verdrag van Istanbul bekrachtigd
  Datum: 20-11-2015
 • Nieuws
  Recordaantal meldingen zwangerschapsdiscriminatie
  Datum: 20-11-2015
 • Toegelicht
  Hoort isolatie thuis in vreemdelingendetentie?
  Datum: 06-11-2015
 • Nieuws
  Comité van ministers bevestigt mensenrechtenschending Nederland
  Datum: 16-04-2015
 • Nieuws
  Meer ambitie verwacht rond de opvang van vreemdelingen
  Datum: 31-03-2015
 • Nieuws
  Gemeenten moeten bed, bad en brood bieden
  Datum: 17-12-2014
 • Toegelicht
  Status naturalisatie van staatloze kinderen zonder verblijfsrecht
  Datum: 12-11-2014
 • Nieuws
  Europees Comité inzake Sociale Rechten veroordeelt Nederland
  Datum: 10-11-2014
 • Nieuws
  Campagne brengt in kaart waar mensen met een beperking tegenaan lopen
  Datum: 04-11-2014
 • Nieuws
  Onmiddellijke actie Vluchtgarage nodig
  Datum: 26-08-2014
 • Nieuws
  Uitspraak rechtbank over vluchthaven
  Datum: 08-07-2014
 • Nieuws
  Situatie vluchtgarage mensonwaardig
  Datum: 18-06-2014
 • Toegelicht
  Nederland te inhumaan voor illegalen volgens Duitsland?
  Datum: 22-05-2014