Onderwerp: vreemdelingen

 • Nieuws

  Onderzoek College voor de Rechten van de Mens: beloningsonderscheid op hogescholen

  Datum: 18-01-2016
 • Nieuws

  ENNHRI: Mensenrechten moeten uitgangspunt zijn bij de aanpak van mensenhandel

  Datum: 21-12-2015
 • Nieuws

  College stelt klankbordgroep voor

  Datum: 09-12-2015
 • Nieuws

  Adriana van Dooijeweert gekozen in bestuur van Europese netwerk van mensenrechteninstituten

  Datum: 02-12-2015
 • Nieuws

  Gemeente Amsterdam en beveiligingsbedrijf G4S Aviation discrimineren wegens zwangerschap

  Datum: 27-11-2015
 • Nieuws

  College teleurgesteld over uitspraken in de Bed Bad Brood zaken

  Datum: 26-11-2015
 • Nieuws

  College tekent Charter Diversiteit

  Datum: 25-11-2015
 • Nieuws

  Verdrag van Istanbul bekrachtigd

  Datum: 20-11-2015
 • Nieuws

  Recordaantal meldingen zwangerschapsdiscriminatie

  Datum: 20-11-2015
 • Toegelicht

  Hoort isolatie thuis in vreemdelingendetentie?

  Datum: 06-11-2015
 • Nieuws

  Comité van ministers bevestigt mensenrechtenschending Nederland

  Datum: 16-04-2015
 • Nieuws

  Meer ambitie verwacht rond de opvang van vreemdelingen

  Datum: 31-03-2015
 • Nieuws

  Gemeenten moeten bed, bad en brood bieden

  Datum: 17-12-2014
 • Toegelicht

  Status naturalisatie van staatloze kinderen zonder verblijfsrecht

  Datum: 12-11-2014
 • Nieuws

  Europees Comité inzake Sociale Rechten veroordeelt Nederland

  Datum: 10-11-2014
 • Nieuws

  Campagne brengt in kaart waar mensen met een beperking tegenaan lopen

  Datum: 04-11-2014
 • Nieuws

  Onmiddellijke actie Vluchtgarage nodig

  Datum: 26-08-2014
 • Nieuws

  Uitspraak rechtbank over vluchthaven

  Datum: 08-07-2014
 • Nieuws

  Situatie vluchtgarage mensonwaardig

  Datum: 18-06-2014
 • Toegelicht

  Nederland te inhumaan voor illegalen volgens Duitsland?

  Datum: 22-05-2014