Onderwerp: Algoritmes

  • Nieuws

    Nieuwe instrumenten voor mensenrechten in digitaal bestuur

    Datum: 10-06-2021
  • Nieuws

    Hoe beschermen we burgers bij risicoprofilering en het gebruik van algoritmes door gemeenten?

    Datum: 02-02-2021