Onderwerp: asiel

  • Toegelicht

    Nederland te inhumaan voor illegalen volgens Duitsland?

    Datum: 22-05-2014
  • Toegelicht

    Is homoseksualiteit een asielgrond?

    Datum: 20-11-2013