Teamleider Communicatie en Externe Betrekkingen

Het College voor de Rechten van de Mens is opzoek naar een enthousiaste, strategisch ingestelde teamleider op gebied van Communicatie en Public Affairs.

Het College

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en bevordert de mensenrechten in Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen. Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale comités, geeft voorlichting, bevordert mensenrechteneducatie en oordeelt in individuele gevallen over discriminatie. Het College is tevens toezichthouder voor het VN Verdrag Handicap. 

De organisatie hecht veel waarde aan diversiteit, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke / culturele / levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines. Dat betekent dat er veel ruimte is voor individuele verschillen tussen mensen, naast kernwaarden die we delen. Wij stimuleren onze medewerkers om in verschillende netwerken te participeren zodat zij hun blik verruimen en voeling hebben met diverse groepen in de samenleving.

Team Communicatie en Externe Betrekkingen

Het team communicatie en externe betrekkingen is verantwoordelijk voor de externe communicatie, het relatiemanagement en het bewaken van de positioneringsdoelstellingen. Daarnaast werkt het team intensief aan de zichtbaarheid van het College. Team communicatie en externe betrekkingen is onderdeel van de afdeling Onderzoek en Advies. Deze afdeling houdt op hoofdlijnen zicht op ontwikkelingen binnen het gehele mensenrechtenveld. Er dient snel te worden ingespeeld op externe ontwikkelingen. Daarvoor is het noodzakelijk om (snel) onderzoek te doen op het gebied van de mensenrechten. Daarbij gaat het vooral om de mate waarin mensen in Nederland in staat zijn hun mensenrechten te genieten in het leven van alledag. Door dit onderzoek wordt duidelijk waar Nederland staat in termen van internationale en nationale mensenrechtenverplichtingen.

De functie

Als teamleider ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het team. Je bent zowel strategisch als inhoudelijk betrokken bij de projecten, campagnes en activiteiten van de afdeling. Daarnaast stuur je het team aan en rapporteer je aan de directie.

De teamleider:

 • is verantwoordelijk voor de coördinatie, werkverdeling en functionele/inhoudelijke aansturing van de adviseurs binnen het team en geeft zo richting aan de uitvoering van het communicatie-, media- en public affairsbeleid en aan de ontwikkeling van het interne communicatiebeleid (inclusief feedbackmechanismen).
 • ontwikkelt in samenspraak met College en directie de communicatiestrategie, gericht op het stimuleren van de gewenste identiteit en het uitdragen van het gewenste imago, en is verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering daarvan.
 • ontwikkelt in samenspraak met College en directie de public affairs strategie, en is verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering daarvan.
 • draagt bij aan de totstandkoming van het (meerjaren-)beleid binnen de kaders van het Strategisch plan van het College, en aan de jaarlijkse planning. 
 • is verantwoordelijk voor de coördinatie en inhoudelijke aansturing van de ontwikkeling van communicatiemiddelen, en adviseert over de toepassing van communicatiemiddelen.
 • geeft advies over de communicatie-aanpak bij programma’s en projecten.
 • wordt ingezet als (deel-)projectleider van projecten, en draagt bij aan de uitvoering.
 • coördineert in samenwerking met de afdeling financiën de inkoop/aanbesteding en begeleiding van externe dienstverlening op het gebied van communicatie.
 • coördineert de organisatie van de woordvoering van het College en voert in dat verband nauw overleg met de voorzitter en fungeert als het eerste aanspreekpunt voor pers en media in complexe en politiekgevoelige dossiers.
 • acteert als meewerkend voorman/vrouw op de afdeling communicatie en externe betrekkingen in alle voorkomende werkzaamheden.

Functie-eisen

Het College zoekt een enthousiaste netwerker met academisch werk- en denkniveau die ervaring heeft in een vergelijkbare functie. De kandidaat is iemand met:

 • Ruime en brede ervaring met communicatie en public affairs
 • Leidinggevende ervaring
 • Gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen
 • Ervaring met strategische advisering en beïnvloeding

Salaris

Het salaris bedraagt minimaal € 3667,39 en maximaal € 5450,88 bruto per maand (schaal 12 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren) op basis van 36 uur.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Pauline Thijssen: 
pauline.thijssen@babbage.nl
020 4414 707 
06 15 23 23 53

Solliciteren: teamleider communicatie en externe betrekkingen

Het betreft een functie van 36 uur. De functie betreft een tijdelijke functie met uitzicht op een vaste aanstelling. 
 Onderwerpen vacature