Toegelicht

ALS-patiënt niet welkom bij strandpavilioen

28 augustus 2015 - Laatste update 22 juni 2020

Het weekend van 8 augustus 2015 stonden de social media vol verontwaardigde reacties. Wat was er gebeurd?

 

Wat speelt er?

Een echtpaar zat op het terras van een strandtent. De man is een ALS-patiënt en zit in een rolstoel. Zijn vrouw wilde gaan zwemmen en vroeg een bediende of haar man op het terras kon blijven zitten zonder iets te bestellen. Hij kan door zijn ziekte namelijk niet eten of drinken. Volgens de bediende was dit geen probleem, maar toen de vrouw terugkwam vroeg een andere bediende wat de man wilde hebben. Volgens de bediende mag iemand niet op het terras zitten zonder te bestellen. De eigenaar van de strandtent ging hierin mee en zei “Ja, dat kan zomaar niet” en “Úw man kan niet eens praten”. Later biedt de strandtent haar excuses aan en doneert een bedrag van ruim 16.000 euro aan de Stichting ALS Nederland.

Wat heeft dit met mensenrechten te maken?

Door de wijze waarop de eigenaar van de strandtent het echtpaar behandelde kan er sprake zijn van discriminatie. Het recht om niet gediscrimineerd te worden is een mensenrecht. Internationale verdragen verbieden discriminatie vanwege het hebben van een beperking zoals ALS. Gelijke behandeling wordt onder meer voorgeschreven door het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten en het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten. Non-discriminatie is ook een van de grondbeginselen van het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Nederland is van plan dit verdrag te bekrachtigen.

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte bij het aanbieden van goederen en diensten verbiedt. Zodra deze wet wordt aangenomen geldt een discriminatieverbod voor ondernemingen en instellingen in de horeca, detailhandel, cultuur, sport, recreatie, zakelijke dienstverlening, de zorg en die internetdiensten verlenen. Zij mogen dan bij het aanbieden van hun goederen of diensten niet discrimineren en dus ook niet personen discriminerend behandelen omdat zij een beperking hebben. Bovendien zijn zij op grond van de nieuwe regelgeving verplicht om aanpassingen te verrichten, zoals iemand met een beperking helpen of begeleiden. Of door een oprijplank te plaatsen voor een persoon in een rolstoel. Alleen als de aanpassing onevenredig belastend is (bijvoorbeeld als het te duur is) mag een bedrijf deze weigeren.

Als de nieuwe wet van kracht is kunnen kwesties als die van de ALS-patiënt aan de rechter of het College voor de Rechten van de Mens worden voorgelegd. Het College verwacht dat de nieuwe wetgeving begin 2016 in werking treedt.

Wat schreven de media hierover?

Datum

Titel artikel Bron
10-8-2015   Mag deze ALS-patiënt even alleen op dit terras zitten?   Trouw
10-8-2015   Weggestuurde ALS-patiënt: ‘excuses strandtent aanvaard’   RTLnieuws
9-8-2015   Strandtent doneert ruim 16.000 na ‘wegsturen’ ALS-patiënt   RTV NH
8-8-2015   Of de ALS-patiënt iets wilde bestellen   NRC

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?