Toegelicht

Facebook moet gegevens dader seksfilmpje verstrekken

2 juli 2015 - Laatste update 22 juni 2020

Op 25 juni 2015 heeft de rechter in kort geding Facebook veroordeeld tot het verstrekken van de gegevens van de persoon die een seksfilmpje had geplaatst op Facebook aan het slachtoffer.

 

Wat speelt er?

Van een vrouw was een seksfilmpje op internet geplaatst, zonder haar toestemming. Het filmpje was gemaakt door het ex-vriendje van de vrouw, toen beiden nog minderjarig waren. De ex-vriend ontkent dat hij het filmpje online heeft gezet. De vrouw heeft enorme reputatieschade opgelopen door het filmpje. Het filmpje is niet alleen op Facebook gepost, maar ook doorgezonden aan vrienden, familie en bekenden. In haar dorp heeft bijna iedereen het filmpje gezien, zo stelt haar advocaat. De vrouw wil de dader aanspreken ter vergoeding van de door haar geleden schade. Daarom heeft zij een kort geding tegen Facebook aangespannen om de naam en adresgegevens van de dader te achterhalen. Facebook stelt dat het niet aan dit verzoek kan voldoen omdat de gegevens en het filmpje al zijn verwijderd.

De rechtbank neemt met dit verweer geen genoegen en wijst de vordering van de vrouw toe. Volgens de rechter heeft Facebook onzorgvuldig gehandeld door op de valreep te stellen dat de gegevens niet meer traceerbaar zijn. Van Facebook kan op zijn minst worden gevergd om alles in het werk te stellen om na te gaan of de gegevens toch niet nog ergens traceerbaar zijn, zo stelt de rechter. Wanneer Facebook niet binnen 14 dagen de gegevens overlegt, moet een onafhankelijke IT-deskundige bevestigen dat de gegevens inderdaad weg zijn en niet meer te traceren zijn.

Wat heeft dit met mensenrechten te maken?

In de artikel 10 van de Grondwet en in artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens staat dat iedereen recht heeft op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en van zijn persoonsgegevens. In de Wet bescherming persoonsgegevens zijn speciale regels opgenomen over de bescherming en verwerking van persoonsgegevens.

Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer speelt in deze kwestie op twee manieren een rol, namelijk zowel aan de zijde van de gefilmde vrouw als aan de zijde van degene die het filmpje heeft geplaatst. Met het plaatsen van het filmpje is de persoonlijke levenssfeer van de vrouw ernstig geschonden.

Aan de andere kant vormt het verstrekken van de persoonsgegevens van de dader een inbreuk op diens privacy. In dit geval echter, rust op Facebook een rechtsplicht de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken, omdat het filmpje onrechtmatig online is gezet en omdat het slachtoffer de gegevens van dader alleen via Facebook kan achterhalen. Het slachtoffer heeft dus een gerechtvaardigd belang om de gegevens te krijgen. Dit is de enige manier waarop zij een rechtszaak tegen de dader kan aanspannen.

In de media

Datum

Titel artikel Bron
25-06-2015 Facebook moet gegevens geven aan slachtoffer wraakporno NRC.nl
25-06-2015 Facebook moet achterhalen wie 'wraakporno' online zette NOS.nl
25-06-2015 Chantal vs Facebook: internetreus op de knieën? RTL Nieuws
01-06-2015 Nederlandse vrouw klaagt Facebook aan om wraakporno NU.nl

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?