Toegelicht

Manifest ‘Scherp op ouderenzorg’ & grondrechten van cliënten van verpleeghuizen

8 november 2016 - Laatste update 22 juni 2020

Wat speelt er?De schijnwerpers staan al geruime tijd op verpleeghuizen. Verschillende bronnen wijzen op ondermaatse zorg. De media berichtten over tekorten aan personeel en verwaarlozing van cliënten. De IGZ publiceerde een lijst van slechtst presterende verpleeghuizen en stelde deze onder verscherpt toezicht. Ondertussen werkt staatssecretaris Van Rijn samen met veldpartijen aan de uitvoering van zijn plan ‘Waardigheid en Trots’.

 

In oktober 2016 verschijnt het manifest ‘Scherp op ouderenzorg’, een initiatief van Hugo Borst en Carin Gaemers. Het manifest roept politieke partijen op om goede zorg voor cliënten van verpleeghuizen te realiseren. Onderdeel van het manifest is voldoende zorgpersoneel om verpleeghuisbewoners de aandacht, zorg en veiligheid te bieden die zij nodig hebben. Ook benadrukt het manifest dat het monotone bestaan van cliënten doorbroken moet worden,

omdat dit een inbreuk op grondrechten oplevert. Medio januari 2017 bericht Van Rijn dat hij 100 miljoen euro investeert in het aannemen van extra personeel in verpleeghuizen. Ook meldt hij dat het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gaat bijdragen aan een betere kwaliteit van verpleeghuiszorg.

Wat heeft dit met mensenrechten te maken?

Grondrechten zijn mensenrechten en mensenrechten zijn vanzelfsprekend ook van toepassing op cliënten van verpleeghuizen. Mensenrechten maken expliciet wat de overheid moet doen om mensenrechten van cliënten van verpleeghuizen te garanderen. Het gaat om kwetsbare personen die zich in een afhankelijke positie bevinden. Dat vraagt om bijzondere aandacht en inspanningen van de overheid. Anders is er een risico op aantasting van het recht op een menswaardig bestaan voor cliënten van verpleeghuizen.

In zijn rapport ‘De cliënt centraal’ heeft het College onderzocht wat een menswaardig bestaan inhoudt. Voorop staat, dat de cliënt centraal moet staan. Cliënten van verpleeghuizen hebben het recht onder elke omstandigheid gevrijwaard te zijn van onmenselijke behandeling en vernedering. Mishandeling en verwaarlozing zijn dus verboden. Daarnaast hebben cliënten in verpleeghuizen recht op de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Dit betekent onder meer dat cliënten niet mogen worden onderworpen aan willekeurige of onrechtmatige inmenging in hun privéleven en woning. Hun lichamelijke en geestelijke integriteit moet worden beschermd tijdens alle activiteiten. Zo ook tijdens de verzorging van hun lichaam.

Een zinvolle dag is een van de factoren die kan bijdragen aan het recht op menswaardige behandeling. In het geval van onvoldoende activiteitenaanbod en ondersteuning kan het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het geding komen.

Wat doet het College?

Het College laat in zijn rapport ‘De cliënt centraal’ zien dat mensenrechten relevant zijn voor cliënten van verpleeghuizen. De bijbehorende schets van de verpleeghuispraktijk op de thema’s persoonlijke verzorging, eten & drinken en daginvulling, maakt duidelijk dat de naleving van de mensenrechten in veel gevallen goed gaat, maar dat er ook ruimte is voor verbetering. Zeker als het gaat om de invulling van de dag. Te vaak is gezien dat ouderen niets om handen hebben en hun dagen aan tafel slijten. Het College beveelt verpleeghuizen daarom aan de rechten, wensen en behoeften van cliënten centraal te stellen. Niet alleen op het gebied van de daginvulling, maar ten aanzien van alle levensdomeinen.

Het College volgt de ontwikkelingen ten aanzien van cliënten in verpleeghuizen. Waar mogelijk benadrukt het, het belang van cliëntgerichte zorg en de bewustwording van mensenrechten.

Wat schreef de media hierover?

13-01-17 Verpleegkundigen zijn blij met de 100 miljoen voor betere zorg in verpleeghuizen. Maar geld alleen is voldoende - NOS.

12-01-17 100 miljoen extra voor verpleeghuizen na manifest – Volkskrant

24-10-16 Boze Borst: Het doet pijn om ouderen te zien verpieteren - AD

25-10-16 Scherp op ouderenzorg – Max Vandaag

26-10-16 Te weinig HBO’ers werken in de ouderenzorg. Dat is een probleem – NRC

 

 

 

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?