Toegelicht

#MeToo op de werkvloer

3 maart 2020 - Laatste update 3 maart 2020

Hollywoodproducent Harvey Weinstein is door een rechtbankjury in New York schuldig bevonden aan verkrachting en aanranding van een productie-assistente. De rechter bepaalt op 11 maart welke straf hij krijgt. In 2017 waren de berichten over zijn wangedrag voor veel vrouwen en een aantal mannen aanleiding om hun persoonlijke ervaringen op social media te delen onder #MeToo.

Vrouw is in gesprek op haar mobiele telefoon.

De strafbare feiten die Weinstein heeft gepleegd zijn ernstige vormen van seksuele intimidatie. Onder seksuele intimidatie valt nog veel meer. Het kan ook gaan om gedragingen die niet onder het Wetboek van strafrecht vallen. Seksuele intimidatie is een vorm van discriminatie waar de gelijke behandelingswetgeving je tegen beschermt.

Bij het College kun je klachten indienen over seksuele intimidatie op de werkvloer. Het College kan je klacht onderzoeken en een oordeel geven.

Wat speelt er?

Iedereen heeft recht op een werkklimaat waarin je niet wordt gediscrimineerd en waarin je je veilig voelt. Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers om hier voor te zorgen en maatregelen te nemen die mensen beschermen tegen seksuele intimidatie op de werkvloer.

Van seksuele intimidatie is sprake wanneer je geconfronteerd wordt met ongewenst seksueel gedrag. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een collega of een leidinggevende een werknemer seksueel getinte berichten stuurt en/of haar betast.

Veel bedrijven en instellingen hebben interne procedures om grensoverschrijdend gedrag aan de orde te stellen. Als je je klacht over seksuele intimidatie bespreekt met bijvoorbeeld je leidinggevende, een vertrouwenspersoon of een klachtencommissie moet deze zorgvuldig en voortvarend worden onderzocht.

Wat doet het College?

Wanneer je denkt dat je te maken hebt met seksuele intimidatie op de werkvloer, kun je een klacht indienen bij het College. Het is belangrijk om te weten dat er dan een zogenoemd victimisatieverbod geldt. Dat betekent dat een werkgever je arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen vanwege je klacht. Ook mag je klacht niet tot gevolg hebben dat je contract niet wordt verlengd.

Het victimisatieverbod houdt namelijk in dat het verboden is om iemand te benadelen wanneer je een beroep doet op rechten die zijn vastgelegd in de gelijkebehandelingswetgeving. Dat geldt dus ook voor discriminatie vanwege geslacht, zoals seksuele intimidatie op de werkvloer.

Het College besteedt de komende jaren extra aandacht aan het tegengaan van seksuele intimidatie op het werk. Onder meer door de bewustwording over seksuele intimidatie op de werkvloer te vergroten. Dit valt onder het programma gendergelijkheid.

Meer informatie

Wil je meer weten, neem contact op met het College voor de Rechten van de Mens. Iedere werkdag tussen 10.00 – 16.00 uur is er telefonisch juridisch spreekuur. Onze gesprekken worden altijd vertrouwelijk behandeld. Het College is bereikbaar via (030) 888 38 88 of info@mensenrechten.nl. Je kunt ook een melding of klacht indienen via het online formulier.

Meer lezen

TNO heeft in opdracht van het ministerie van SZW de Wegwijzer Seksuele intimidatie ontwikkeld. Daar staan voorbeelden in van vormen van seksuele intimidatie en hoe je dit kunt voorkomen en bestrijden.