Toegelicht

Renata uit Georgië

7 juli 2015 - Laatste update 22 juni 2020

Renata (toen 6) werd in 2012 uitgezet naar Polen. Daar bleek dat zij acute lymfatische leukemie had.

 

Wat speelt er?

Renata stierf vorig jaar op 8-jarige leeftijd aan de gevolgen van deze ziekte. Haar ouders vinden dat er tijdens haar uitzetting fouten zijn gemaakt. Begin juli werd bekend dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) opnieuw onderzoek doet naar de gang bij de uitzetting van Renata. De Volkskrant van 2 augustus 2013 wijdt een uitgebreid artikel aan de situatie van Renata uit Georgië. Renata werd uitgezet naar Polen. Daarvoor verbleef zij in Nederland; eerst in een asielzoekerscentrum en vervolgens in vreemdelingendetentie. In Nederland had Renata al last van koorts en neusbloedingen, wat kan duiden op leukemie. De ziekte is kort na aankomst in Polen vastgesteld. Het krantenbericht meldt dat Renata in Nederland onvoldoende medische zorg heeft ontvangen. De Inspectie Veiligheid en Justitie en de IGZ concludeerden echter na onderzoek in 2013 dat er bij de uitzetting geen fouten zijn gemaakt door de zorgverleners. Daarop dienden de ouders van Renata een klacht in. Naar aanleiding van deze klacht doet de IGZ nu opnieuw onderzoek naar de zorgverlening bij de uitzetting van Renata.

Mensenrechten

Ieder mens, dus ook een vreemdeling zonder verblijfsvergunning, heeft in Nederland recht op een zo hoog mogelijke standaard van gezondheid en daarmee op gezondheidszorg. Dit is onder meer vastgelegd in artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en bijbehorende Algemene Aanbeveling No. 14, en in artikel 11 en 13 van het Europees Sociaal Handvest. De Nederlandse overheid heeft de verplichting het recht op zorg voor de gezondheid te bevorderen, te beschermen en te verwezenlijken. Geen mens mag in Nederland onthouden worden van de noodzakelijke gezondheidszorg.

Er is al veel aandacht voor de zorg van vreemdelingen in detentie. Zo ook vanuit het College voor de Rechten van de Mens. In de Rapportages Mensenrechten in Nederland 2012 en Mensenrechten in Nederland 2013 dringt het College erop aan het verbeteren van de medische zorg in vreemdelingendetentie, inclusief psychiatrische zorg. Dit in overeenstemming met de bevindingen van onder meer het Comité ter voorkoming van marteling (Raad van Europa).

In het geval van Renata is het van belang dat er opheldering komt over de zorg die haar in Nederland is geboden in het asielzoekerscentrum en in vreemdelingendetentie. Nader onderzoek kan hier verder uitsluitsel over geven.

In de media

Datum

Titel artikel Bron
07-07-2015 De zaak Renata Brandpunt
19-10-2014 Uitgezette Renata (8) overleden aan complicaties bij beenmergtransplantatie in LUMC NOS.nl
20-12-2013 Zieke Renata mag terugkomen NOS.nl
19-11-2013 Teeven: geen fouten bij Renata NOS.nl
03-09-2013 Onderzoek naar zieke Renata vóór 1 november klaar Nu.nl
08-08-2013 Teeven laat uitzetting doodzieke Renata (6) onderzoeken Trouw
08-08-2013 Teeven laat uitzetting doodzieke Renata (6) onderzoeken Parool
08-08-2013 Onderzoek naar behandeling Georgisch meisje Telegraaf
08-08-2013 Inspectie en justitie onderzoeken uitzetting 6-jarige leukemiepatiënte NOS
08-08-2013 'Leukemie niet bekend bij uitzetting' NOS
08-08-2013 Gezamenlijk onderzoek inspecties naar het meisje Renata Rijksoverheid
02-08-2013 Teeven weer onder vuur na betwiste uitzetting doodzieke Renata Volkskrant
31-07-2013 Doodziek meisje (6) uitgezet naar Polen Volkskrant

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?