Update coronavirus: het oordelenproces van het College en de bereikbaarheid

Het College voor de Rechten van de Mens heeft in verband met het coronavirus maatregelen getroffen om zoveel mogelijk fysieke zittingen te kunnen houden, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen

Het College benadrukt dat het belangrijk is dat mensen naar een zitting komen als ze hiervoor uitgenodigd zijn. Er zijn door het kabinet geen (reis)beperkingen opgelegd. Alleen als mensen – bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen – niet in staat zijn hun zitting fysiek bij te wonen, wordt in overleg met het College gezocht naar een passende oplossing, zoals een (deels) digitale zitting. Journalisten en publiek kunnen zittingen na aanmelding in beperkte mate bijwonen. Ons gebouw en onze zittingszaal zijn coronabestendig gemaakt en volgens de anderhalvemeternorm ingericht.

De maatregelen op een rij

  • Het dragen van een mondkapje is in alle publieke ruimten verplicht.
  • De zittingen vinden in beginsel plaats in de zittingszaal bij het College, in aanwezigheid van beide partijen. In sommige gevallen wordt de zaak schriftelijk afgehandeld.
  • Bij deelname aan zo’n fysieke zitting worden alle geldende RIVM-richtlijnen opgevolgd om ieders veiligheid te garanderen.
  • Indien het voor één van de partijen om een bijzondere (gezondheids)reden onmogelijk is om naar het College te reizen en de zitting fysiek bij te wonen, is het mogelijk om via een digitale videoverbinding aan de zitting deel te nemen.
  • Voor het organiseren van een digitale videozitting gebruiken wij Skype of Teams.
  • Publiek bij zittingen is slechts beperkt toegestaan.

Verzoek om een oordeel

Sinds 1 mei worden alle verzoeken om een oordeel worden weer in behandeling genomen. Wel vragen we je ermee rekening te houden dat de procedure langer duurt dan zes maanden. Vanwege grote drukte kunnen verzoeken om een oordeel momenteel niet met spoed worden behandeld.

Wil je een verzoek om een oordeel indienen, dan kun je dit doen via het online meldformulier. Heb je andere vragen aan het College, neem dan contact op via: info@mensenrechten.nl

Als je onlangs een verzoek om een oordeel bij het College hebt ingediend, nemen medewerkers van het College contact met je op over de behandeling van je verzoek.

Behandeling van je zaak

Het College bekijkt per zaak welke behandeling van het verzoek om een oordeel het meest geschikt is. Dit betekent dat het College voor elke zaak afzonderlijk zal besluiten of een fysieke (met inachtneming van de RIVM-richtlijnen) of digitale zitting zal worden gehouden, of dat een schriftelijke voortzetting passend is. Je wordt hierover geïnformeerd per brief of per e-mail.

Een fysieke zitting: welke maatregelen neemt het College en waar moet ik op letten?

Het College heeft maatregelen getroffen om de locatie coronabestendig te maken en verspreiding van het virus te voorkomen. Ook plannen wij zittingen niet kort op elkaar, om opeenhoping van mensen binnen het pand van het College te voorkomen.

Van bezoekers vragen wij:

  • dat je thuisblijft als je één of meer van de klachten genoemd op de website van de RIVM hebt. Dit geldt ook als je deze klachten niet zelf hebt maar je huisgenoot of huisgenoten wel;
  • dat je je niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de zitting aanmeldt;
  • dat je je daarna legitimeert bij de receptie door middel van het tonen van een legitimatiebewijs;
  • dat je na de zitting zo snel mogelijk het pand weer verlaat.

De ontvangstruimte en de zittingszaal zijn ingericht op het handhaven van 1,5 meter afstand tussen alle aanwezigen. Dit bekent dat er slechts beperkt plek is in de zittingszaal: je kunt met maximaal drie personen aanwezig  zijn tijdens de zitting;

De zittingen van het College zijn openbaar. Om de anderhalve meter afstand te kunnen handhaven is publiek bij de zittingen maar zeer beperkt. Om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan de pers daarbij voorrang gegeven.

Heb je vragen? Neem dan contact met de administratie, bereikbaar via het e-mailadres administratie@mensenrechten.nl. Vergeet niet je zaaknummer te vermelden.

Een digitale zitting: hoe werkt dat?

Voor het organiseren van een digitale zitting maken wij gebruik van Skype of Teams. Het College stuurt je een uitnodiging voor een online zitting per e-mail. Je kunt deelnemen met je computer of smartphone. Voor een goede videoverbinding is het wel noodzakelijk dat je over een goede Wifi-verbinding beschikt. Het is niet toegestaan is om een zitting op te nemen.

Schriftelijke voortzetting

Als je zaak zich leent voor schriftelijk voorzetting dan word je hierover geïnformeerd. Daarbij zal ook nader worden gespecificeerd of nadere stukken en/of nadere antwoorden van partijen noodzakelijk zijn of dat het College voldoende geïnformeerd is om tot een oordeel te komen.

Als er al een zitting is geweest

Het College doet er alles aan om de oordelen in de zaken waarin een zitting hebben plaatsgevonden op de toegezegde data aan verzoekers en verweerders toe te zenden. Mocht dat niet lukken, dan ontvangen partijen daarvan tijdig bericht. De oordelen worden zoals gebruikelijk gepubliceerd op de website van het College.

Telefonische bereikbaarheid

Het College is tussen 10 en 16 uur telefonisch bereikbaar voor juridische vragen en meldingen over kwesties die te maken hebben met mensenrechten of gelijke behandeling.