Update coronavirus: het oordelenproces van het College en de bereikbaarheid

Inmiddels zijn veel coronaregels vervallen. Het College voor de Rechten van de Mens houdt daarom zittingen weer zoveel mogelijk zoals we dat ook deden voor de pandemie. 

Het College benadrukt dat het belangrijk is dat mensen naar een zitting komen als ze hiervoor uitgenodigd zijn. Alleen als mensen – bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen – niet in staat zijn hun zitting fysiek bij te wonen, wordt in overleg met het College gezocht naar een passende oplossing, zoals een (deels) digitale zitting. Journalisten en publiek kunnen zittingen na aanmelding bijwonen. In onze zittingszaal staan spatschermen. Als mensen vanwege een kwetsbare gezondheid 1,5 meter afstand willen houden, dan is dat mogelijk.

De maatregelen op een rij

  • De zittingen vinden in beginsel plaats in de zittingszaal bij het College, in aanwezigheid van beide partijen. In sommige gevallen wordt de zaak schriftelijk afgehandeld.
  • Indien het voor één van de partijen om een bijzondere (gezondheids)reden onmogelijk is om naar het College te reizen en de zitting fysiek bij te wonen, is het mogelijk om via een digitale videoverbinding aan de zitting deel te nemen.
  • Voor het organiseren van een digitale videozitting gebruiken wij het systeem Pexip.

Verzoek om een oordeel

Veel mensen hebben verzocht om een oordeel bij het College, onder meer omdat mensen zich gediscrimineerd voelen door de coronamaatregelen. Daardoor duurt het langer om verzoeken af te handelen. Houd rekening met een doorlooptijd van ongeveer een jaar. Vanwege grote drukte kunnen wij verzoeken om een oordeel momenteel alleen bij heel hoge uitzondering met spoed behandelen.

Wil je een verzoek om een oordeel indienen, dan kun je dit doen via het online meldformulier. Heb je andere vragen aan het College, neem dan contact op via: info@mensenrechten.nl

Als je onlangs een verzoek om een oordeel bij het College hebt ingediend, nemen medewerkers van het College contact met je op over de behandeling van je verzoek.

Behandeling van je zaak

Het College bekijkt per zaak welke behandeling van het verzoek om een oordeel het meest geschikt is. Dit betekent dat het College voor elke zaak afzonderlijk zal besluiten of een fysieke of digitale zitting (via een videoverbinding) zal worden gehouden, of dat een schriftelijke voortzetting passend is. Je wordt hierover geïnformeerd per brief of per e-mail.

Een fysieke zitting: welke maatregelen neemt het College en waar moet ik op letten?

De zittingen van het College zijn openbaar. Als een verzoeker of verweerder een kwetsbare gezondheid heeft, kunnen we echter de 1,5 meter norm hanteren tijdens een zitting. Dan kan er beperkt publiek aanwezig zijn bij de zitting. Om dan de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan de pers daarbij voorrang gegeven.

Heb je vragen? Neem dan contact met de administratie, bereikbaar via het e-mailadres administratie@mensenrechten.nl. Vergeet niet je zaaknummer te vermelden.

Een digitale zitting: hoe werkt dat?

Voor het organiseren van een digitale zitting maken wij gebruik van een videoverbinding via Pexip. Het College stuurt je een uitnodiging voor een online zitting per e-mail. Je kunt deelnemen met je computer of smartphone. Voor een goede videoverbinding is het wel noodzakelijk dat je over een goede Wifi-verbinding beschikt. Het is niet toegestaan is om een zitting op te nemen.

Schriftelijke voortzetting

Als je zaak zich leent voor schriftelijk voorzetting dan word je hierover geïnformeerd. Daarbij zal ook nader worden gespecificeerd of nadere stukken en/of nadere antwoorden van partijen noodzakelijk zijn of dat het College voldoende geïnformeerd is om tot een oordeel te komen.

Als er al een zitting is geweest

Het College doet er alles aan om de oordelen in de zaken waarin een zitting hebben plaatsgevonden op de toegezegde data aan verzoekers en verweerders toe te zenden. Mocht dat niet lukken, dan ontvangen partijen daarvan tijdig bericht. De oordelen worden zoals gebruikelijk gepubliceerd op de website van het College.

Telefonische bereikbaarheid

Het College is tussen 10:00 en 13:00 uur telefonisch bereikbaar voor juridische vragen en meldingen over kwesties die te maken hebben met mensenrechten of gelijke behandeling. Voor mensen die reeds een procedure hebben lopen bij het College of die zijn opgeroepen voor een zitting is de administratie van het College bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur voor praktische vragen of mededelingen (kies dan optie 2 in het telefonisch keuzemenu).