Vacature: Onderzoeksstage

Het College voor de Rechten van de Mens is op zoek naar een onderzoeksstagiair met een sociaal-wetenschappelijk profiel. Je draagt bij aan verschillende onderzoeksprojecten en ondersteunt adviseurs bij de uitvoering van het beleidsadvieswerk. Kun jij statistische analyses uitvoeren, desktopstudies verrichten en goed schrijven? Dan kunnen wij je goed gebruiken!

Het College voor de Rechten van de Mens is het Nationale Mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijk toezichthouder belicht, beschermt en bevordert het College de mensenrechten in Europees en Caribisch Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen. Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale mensenrechteninstanties, geeft voorlichting en bevordert mensenrechteneducatie. Daarnaast oordeelt het College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument. Het College houdt tevens toezicht op de manier waarop het VN-verdrag handicap in Nederland wordt geïmplementeerd.

Het College hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines.

De afdeling

De afdeling Onderzoek en Advies van het College bestaat uit 18 beleidsadviseurs, een of meer stagiairs en een manager. De afdeling is verantwoordelijk voor signalering, onderzoek, (wetgevings)advisering, beleidsbeïnvloeding, voorlichting en educatie op het gebied van mensenrechten. Een groot deel van het werk van de afdeling valt binnen onze strategische programma’s gendergelijkheid, digitalisering en mensenrechten en VN-verdrag handicap. Daarnaast springt het College strategisch en flexibel in op actuele ontwikkelingen.

De stage

De afdeling Onderzoek & Advies voert in 2022 diverse onderzoeken uit. We zoeken een onderzoeksstagiair met een sociaal-wetenschappelijk profiel die ons bij deze werkzaamheden kan ondersteunen. Het takenpakket is nog nader in te vullen maar zal in ieder geval bestaan uit: het analyseren van discriminatiemeldingen die in 2021 zijn binnengekomen bij het College, het toegankelijk maken van een dataset over zwangerschapsdiscriminatie, en doen van desktopstudies naar actuele onderwerpen binnen de strategische programma’s. Je wisselt zelfstandig werken af met samenwerken met anderen.

Je loopt stage voor een periode van minimaal 4 en maximaal 6 maanden. Het gaat om een meewerkstage. Er bestaat de mogelijkheid om aan de hand van de lopende of afgeronde onderzoeken, in eigen tijd, een afstudeerscriptie te schrijven.

De werkzaamheden:

 • Het uitvoeren van verschillende taken binnen de lopende onderzoeksprojecten, zoals het:
  • doen van literatuuronderzoek of desktopstudies
  • analyseren van kwantitatieve gegevens in SPSS
  • voorbereiden, verslag leggen, uitwerken en analyseren van interviews
  • voorbereiden en organiseren van (virtuele) workshops
  • deelnemen aan overleggen en
  • schrijven van (concept-) rapporten.
 • Het uitvoeren van andere werkzaamheden voor de afdeling Onderzoek & Advies.

Wat bieden wij jou:

 • Een plek waar je een positieve bijdrage kan leveren aan het bevorderen van mensenrechten in Nederland
 • Een meewerkstage waar je veel kans krijgt om jezelf te ontwikkelen en waar veel vrijheid is voor eigen inbreng en ideeën
 • Een vaste stagebegeleider en samenwerking met verschillende kundige en gedreven collega’s
 • Een stagevergoeding, laptop en telefoon

Functie-vereisten

Onze onderzoeksstagiair:

 • Volgt een relevante sociaal-wetenschappelijke opleiding en staat gedurende de stageperiode ingeschreven bij een onderwijsinstelling
 • Heeft aantoonbare ervaring met het uitvoeren van data-analyses in SPSS
 • Heeft een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en kan begrijpelijk schrijven
 • Kan goed plannen en omgaan met deadlines van verschillende onderzoekstaken die parallel lopen
 • Heeft affiniteit met de bescherming en bevordering van internationale mensenrechtenstandaarden in Nederland en de onderwerpen van de genoemde onderzoeken in het bijzonder.

Let op: de eerste drie bullets zijn “harde eisen”, dat wil zeggen dat je aantoonbaar aan deze eisen moet voldoen.

Praktisch

 • Start: in overleg, maar bij voorkeur begin januari 2022
 • Aantal uren in de week: 24-40
 • Duur: minimaal 4 en maximaal 6 maanden
 • Relevante opleidingen: alle sociaalwetenschappelijke disciplines, mits voldoende kennis van kwantitatief onderzoek en SPSS.
 • Niveau: WO (laatste jaar bachelor of master)
 • Vergoeding: EUR 628 bij stage van 40 uur per week

Nota bene: Vanwege de coronacrisis werken de medewerkers van het College vooralsnog deels thuis. Het is goed denkbaar dat er voor de hele stageperiode beperkingen gelden. Dat betekent dat de stage waarschijnlijk voor een deel vanuit de eigen woonomgeving zullen worden uitgevoerd. Overleggen en de stagebegeleiding kunnen telefonisch of via videobellen plaatsvinden.

Sollicitatieprocedure

Solliciteren kan tot en met 5 december 2021 via sollicitatie@mensenrechten.nl, o.v.v. ‘Sollicitatie Onderzoeksstage’. Graag ontvangen we:

 • Een CV (maximaal 2 A4)
 • Een brief waarin je kort aangeeft:
  • waarom je stage wilt lopen bij het College, wat jouw gewenste begin- en einddatum voor de stage is, hoeveel uur per week je stage wilt lopen en of je naast je de stage ook een scriptie wilt schrijven, en zo ja, waarover.
  • ingaat op de selectiecriteria. Je kunt hierbij putten uit alle ervaring die je hebt opgedaan bijvoorbeeld in je opleiding, bijbaan, hobby en/of vrijwilligerswerk. Gebruik maximaal 150 woorden per criterium:
   • Volgt een relevante sociaal-wetenschappelijke opleiding en staat gedurende de stageperiode ingeschreven bij een onderwijsinstelling (harde eis)
   • Heeft aantoonbare ervaring met het uitvoeren van data-analyses in SPSS (harde eis)
   • Heeft een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en kan begrijpelijk schrijven (harde eis)
   • Kan goed plannen en omgaan met deadlines van verschillende onderzoekstaken die parallel lopen
   • Heeft affiniteit met de bescherming en bevordering van internationale mensenrechtenstandaarden in Nederland en de onderwerpen van de genoemde onderzoeken in het bijzonder.

De selectiegesprekken zullen digitaal plaatsvinden op dinsdag 14 december 2021.

Mocht je nog vragen hebben dan kan je contact op nemen met de afdeling HRM via 030-8883888 of mail naar sollicitatie@mensenrechten.nl