Vacature Stafjurist

Het College voor de Rechten van de Mens is hét Nationale Mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijk toezichthouder belicht, beschermt en bevordert het College de mensenrechten in zowel Europees als Caribisch Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen. Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale mensenrechteninstanties, geeft voorlichting en bevordert mensenrechteneducatie. Daarnaast oordeelt het College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument. Het College houdt tevens toezicht op de manier waarop het VN-verdrag handicap in Nederland wordt geïmplementeerd.

Het College hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines.

De afdeling Front Office en Oordelen verzorgt de eerstelijns voorlichting en behandelt de verzoeken om een oordeel. Binnen het Juridisch Bureau werken zeven juridisch adviseurs en een stafjurist. Het College zoekt met ingang van zo spoedig mogelijk een stafjurist voor deze afdeling.

De functie

Als stafjurist fungeer je als juridische vraagbaak voor de Collegeleden en de juridisch adviseurs en bevorder je de inhoudelijke kwaliteit van het oordelenproces. Je valt hiërarchisch onder het Hoofd Front Office en Oordelen, en bent taakinhoudelijk verantwoording verschuldigd aan de Ondervoorzitter oordelen. In je hoedanigheid van juridisch adviseur ben je functioneel verantwoording verschuldigd aan het behandelend Collegelid.

De werkzaamheden:

 • Je signaleert en analyseert ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in jurisprudentie, beide zowel op nationaal als Europees niveau. Je beziet de consequenties van die ontwikkelingen voor de toepassing en interpretatie van het Nederlandse gelijkebehandelingsrecht en voor de oordelenlijnen van het College.
 • Je draagt bij aan consistentie in de oordelen en het bewaken van de oordelenlijnen, onder meer door het monitoren de door het College uitgebrachte oordelen en het voorbereiden van het juridisch overleg waarin die oordelen worden besproken.
 • Je draagt zorg voor het informeren en besluitvormend bespreken van juridisch-inhoudelijke onderwerpen op het gebied van gelijke behandeling met Collegeleden en juridisch adviseurs door het schrijven van kennisnotities, protocollen en richtlijnen.
 • Je functioneert als juridische vraagbaak en klankbord voor de Collegeleden en juridisch adviseurs op het rechtsgebied gelijke behandeling.
 • Daarnaast ben je in staat tot het geven van presentaties en onderhoud je contacten met externen op het vakgebied.
 • Incidenteel verzorg je publicaties over onderwerpen uit het gelijkebehandelingsrecht en/of de oordelen.
 • Je fungeert af en toe als juridisch adviseur in (zeer) complexe zaken waarbij je zaken voorbereidt, optreedt als secretaris ter zitting, actief deelneemt aan de oordeelsvorming in de raadkamer en het oordeel opstelt.

Functie-eisen

Je beschikt over:

 • een afgeronde WO juridische opleiding;
 • kennis van en ervaring met het gelijke behandelingsrecht, en in het bijzonder een grondige kennis van de Europese- en internationale jurisprudentie op dat rechtsgebied;
 • Kennis van arbeidsrecht is een pré;
 • relevante werkervaring op het gebied van deskundigheidsbevordering en/of advisering;
 • gevoel voor en inzicht in maatschappelijke- en politieke ontwikkelingen;
 • uitstekende mondelinge vaardigheden;
 • aantoonbare uitstekende schriftelijke vaardigheden, bijvoorbeeld blijkend uit publicaties;
 • actieve, initiatiefvolle en flexibele houding.

Salaris

Het salaris bedraagt minimaal € 3.740,74 en maximaal € 5.559,30 bruto per maand op basis van 36 uur (schaal 12 van het Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren).

Bijzonderheden

Deze functie is per zo spoedig mogelijk beschikbaar voor 32-36 uur per week. Detachering behoort tot de mogelijkheden.

Meer informatie

Als je meer informatie wilt over de functie, kun je contact opnemen met Joke Rijkes, Hoofd Front Office en Oordelen. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure neem dan contact op met de HR-afdeling via sollicitatie@mensenrechten.nl of via 030-8883888.

Sollicitatieprocedure

Graag ontvangen we jouw motivatie en CV digitaal via sollicitatie@mensenrechten.nl. Solliciteren kan tot en met 29 september 2019. De selectiegesprekken staan gepland op 10 oktober 2019, en een praktijkopdracht maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.Onderwerpen

vacature