Vrije pers voor een vrije keuze

“Waar moet ik op stemmen?”, vragen velen zich af. 70 procent van de kiezers ‘zweeft’, aldus de media. Nog nooit waren dat er zo veel. Allemaal hebben ze behoefte aan betrouwbare informatie om hun stem te kunnen bepalen. Een vrije en onafhankelijke pers is daarvoor essentieel.

De vrije pers heeft een belangrijke controlefunctie in een democratische samenleving. Niet voor niets wordt de journalistiek ook wel de waakhond van de democratie genoemd, ofwel de vierde macht. In een open democratie moeten regeringen, machthebbers en organisaties kritisch gevolgd kunnen worden.

De controlerende en informerende rol van de media staat echter onder druk. De afgelopen decennia is het medialandschap in rap tempo volledig veranderd. Traditionele kranten hebben plaatsgemaakt voor Facebook-posts en een voortdurende stroom van nieuws op websites als NU.nl. De burger wordt 24/7 gebombardeerd met informatie.

Hoe zit het met de kwaliteit van deze berichtgeving? Wat is waar en wat is niet waar? Hoe kan de burger ‘nepnieuws’ onderscheiden van ‘echt’ nieuws, meningen van feiten en feiten van ‘alternatieve feiten’? Burgers leven in hun eigen ‘Facebook bubble’. Iedereen ontvangt zijn eigen nieuws.

Op deze manier wordt het voor mensen steeds lastiger om zicht te houden op het complete plaatje. Dit vergroot het belang van professionele journalistiek. In de leidraad van de Raad van de Journalistiek staat: “Goede journalistiek is waarheidsgetrouw, onpartijdig en fair, controleerbaar en integer. Journalisten vermijden eenzijdige en tendentieuze berichtgeving.”

Er wordt veel geroepen in de media. Maar waar moet je als burger naar luisteren? Aan de professionele pers de schone taak te waken voor de kwaliteit van het nieuws. Dan kunnen we op 15 maart allemaal goed geïnformeerd onze eigen, vrije keuze maken.

Meer weten over de verkiezingen?Wil je iets kwijt over dit onderwerp?