Werkvormen voor voortgezet onderwijs

Het College ontwikkelde werkvormen om leerlingen uit het voortgezet onderwijs na te laten denken over de betekenis van het recht op huisvesting en op de vrijheid van godsdienst of levensbeschouwing. Beide werkvormen hebben verdiepingsopdrachten. 

Dakloosheid

Aan de hand van persoonlijke verhalen zien leerlingen dat je ook als jongeren te maken kunt krijgen met dakloosheid. Ze komen erachter welke hulp wel helpt en welke niet. Je kunt leerlingen na laten denken over mogelijke individuele en maatschappelijke oplossingen. 

Vrijheid van godsdienst

In de tweede werkvorm leren leerlingen via verschillende casussen en stellingen over de vrijheid van godsdienst of levensbeschouwing en formuleren ze onderbouwde meningen over botsende grondrechten.  

Beide werkvormen zijn gemaakt in samenwerking met het bureau Common Ground.

Meer informatie

•    Bekijk de werkvorm over huisvesting
•    Bekijk de werkvorm over godsdienst en levensovertuiging