Wetgeving IVF-behandeling

Het Hof van Justitie van de EU heeft geoordeeld dat sprake is van directe discriminatie op grond van geslacht wanneer een werkneemster wordt benadeeld vanwege afwezigheid in verband met een IVF-behandeling (HvJ EG 26 februari 2008, C-506/06, JAR 2008, 93 (Mayr/Flöckner). Met een IVF-behandeling wordt beoogd een zwangerschap te bewerkstelligen. Daarom wordt dit op een zelfde wijze beschermd als zwangerschap. Een werkneemster mag dus niet worden afgewezen, ontslagen of geen contractsverlenging krijgen omdat zij een IVF-behandeling ondergaat.

Terug naar wetgeving zwanger en werkWil je iets kwijt over dit onderwerp?