Wetgeving terugkeer na verlof rond zwangerschap

Een vrouw die terugkeert van zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft het recht om onder dezelfde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden naar haar baan of naar een gelijkwaardige functie terug te keren, en te profiteren van elke verbetering in de arbeidsvoorwaarden waarop zij tijdens haar afwezigheid aanspraak zou maken. Dit betekent dat na terugkeer van het verlof een verslechtering van de arbeidsomstandigheden of -voorwaarden vanwege de zwangerschap niet is toegestaan.

Uitgangspunt is dat de werkneemster na het verlof in haar oude functie terugkeert. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege een reorganisatie waarbij haar functie is opgeheven, dan moet de werkgever nagaan of een soortgelijke functie beschikbaar is. Een soortgelijke functie houdt in een functie waarbij de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden gelijk zijn. Een verzoek om na het zwangerschapsverlof minder uren (of meer uren) te gaan werken, mag worden afgewezen als de werkgever kan aantonen dat het niet mogelijk is de oude functie in minder uren uit te oefenen. Of dat een functie met een dergelijke arbeidsomvang niet beschikbaar is binnen de organisatie.

Als een werkgever een werkneemster niet in haar oude functie laat terugkeren, omdat hij vanwege het moederschap twijfels heeft of zij dit wel aankan, maakt de werkgever verboden onderscheid. Als een werkneemster al vóór haar verlof niet op niveau functioneerde en hierover al een arbeidsgeschil met de werkgever bestond, kan het wel toegestaan zijn om de werkneemster niet in haar oude functie te laten terugkeren. Deze functiewijziging heeft dan niets te maken heeft met de zwangerschap of moederschap, maar alleen met het functioneren van de werkneemster.

Terug naar wetgeving zwanger en werkWil je iets kwijt over dit onderwerp?