Yvonne Donders - collegelid

Portretfoto van collegelid Yvonne Donders

"Mensenrechten gaan zeker niet alleen over andere landen ver weg; het gaat ook over Nederland. In Nederland vinden misschien geen massale mensenrechtenschendingen plaats, maar dat maakt voor individuele gevallen niet uit. Als iemand te maken krijgt met discriminatie, uitsluiting of armoede doet het er niet toe of het om honderden gevallen gaat of om deze persoon alleen. Ik wil vanuit het College proberen mensenrechten van de theorie dichter bij de praktijk te brengen en vooral laten zien dat economische en sociale rechten ook echte mensenrechten zijn."

Yvonne Donders (1972) is hoogleraar Internationale Mensenrechten en voorzitter van de afdeling Internationaal en Europees Publiekrecht van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij studeerde internationale betrekkingen en promoveerde op onderzoek naar het mensenrecht op culturele identiteit aan de Universiteit Maastricht.

Yvonne werkte bij de afdeling Mensenrechten van het Internationale Secretariaat van UNESCO in Parijs en was directeur van het Amsterdam Centre for International Law van de Rechtenfaculteit van UvA. Haar onderwijs en onderzoek beslaan het terrein van internationaal publiekrecht, in het bijzonder internationale mensenrechten, economische, sociale en culturele mensenrechten en culturele diversiteit. Daarnaast is Donders lid van de commissie Mensenrechten van de Adviescommissie Internationale Vraagstukken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Mail Yvonne Donders