Zitting 1 oktober - Klacht over hetero- of homoseksuele gerichtheid, politieke gezindheid, levensovertuiging en/of handicap of chronische ziekte

Een man stelt dat een organisatie jegens hem verboden onderscheid maakt op grond van hetero- of homoseksuele gerichtheid, politieke gezindheid, levensovertuiging en/of handicap of chronische ziekte, door hem uit te sluiten van deelname aan een festival.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 werkdag voor de zitting aan via info@mensenrechten.nl. Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal (40 personen) is bereikt kunnen we u helaas geen toegang tot het College verlenen. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.

  • Locatie: College voor de Rechten van de Mens, Kleinesingel 1-3, 3572CG Utrecht.
  • Aanvang: 11.00u, gemiddelde duur is een uur.
  • Routebeschrijving naar het College.