Zitting 10 mei: Klacht over handicap of chronische ziekte

- di. 10 mei

Een man stelt dat een universiteit hem discrimineert op grond van handicap of chronische ziekte, door niet of onvoldoende doeltreffende aanpassingen te verrichten. Ook klaagt de man dat hij is gediscrimineerd door de universiteit bij het verrichten van doeltreffende aanpassingen en bij het nakomen van afspraken daarover.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.