Zitting 10 november - Klacht over leeftijd (13.30)

Een man sluit, na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd, opnieuw een arbeidsovereenkomst met de werkgever. Zijn netto salaris blijft hetzelfde maar zijn bruto salaris is lager. De man vindt dat sprake is van leeftijdsdiscriminatie doordat de werkgever profiteert van het belastingvoordeel. Het bedrijf betwist dat sprake is van leeftijdsdiscriminatie.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.