Zitting 11 mei: Klacht over ras

- wo. 11 mei

Een vrouw klaagt over discriminatie op grond van ras. Zij praat Russisch met haar dochter wanneer zij haar dochter naar (rol)schaatsles brengt. Zij is hierop aangesproken door de vereniging, die haar heeft verzocht om Nederlands of Engels te praten met haar dochter. De vereniging stelt dat zij niet willen dat andere leden zich buitengesloten voelen, doordat de vrouw Russisch praat.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal is bereikt, kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.