Zitting 13 april - Klacht over geslacht (13.00)

Een vrouw klaagt erover dat haar werkgever haar heeft gediscrimineerd op grond van geslacht door het contract te beëindigen vanwege haar zwangerschap/jong moederschap. Zij stelt ook dat de werkgever haar discriminatieklacht onzorgvuldig heeft behandeld en zich schuldig heeft gemaakt aan victimisatie door haar te benadelen vanwege het indienen van een discriminatieklacht.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.