Zitting 13 oktober - Klacht over handicap of chronische ziekte (13.00)

- wo. 13 okt

Een man met een auditieve beperking stelt dat een mediabedrijf verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte maakt door filmmateriaal niet van Nederlandse ondertiteling te voorzien en hierdoor niet zorg te dragen voor toegankelijkheid van films voor mensen met een auditieve beperking. Daarnaast stelt de man dat het mediabedrijf zijn klacht over discriminatie niet zorgvuldig heeft behandeld.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.