Zitting 14 april - Klacht over handicap/chronische ziekte (10.30)

Een man heeft gesteld dat een tankstation jegens hem verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte heeft gemaakt door hem de toegang te weigeren omdat hij een assistentiehond bij zich had en door hem discriminatoir te bejegenen. 

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.