Zitting 14 april - Klacht over handicap/chronische ziekte (13.00)

- wo. 17 mrt

Een man die afhankelijk is van een scootmobiel om zich te verplaatsen maakt regelmatig gebruik van een regiotaxi. Bij het in-en uitgaan van de taxi en tijdens de rit mag hij niet in de scootmobiel blijven zitten. Het taxibedrijf zegt dat dit niet kan vanwege de veiligheid. Volgens de man is dit discriminatie omdat zijn scootmobiel aan alle veiligheidseisen voldoet.

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wil je aanwezig zijn? Er is vanwege de coronamaatregelen maar beperkt plek in de zittingszaal. Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl . Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal  is bereikt kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen. Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.