Zitting 15 december - Klacht over ras (13:00)

- wo. 15 dec

Een man is vanwege een chronische ziekte gevoelig voor geluiden. Hij vindt dat de woningbouwvereniging hem discrimineert, door hem niet tijdig te informeren over werkzaamheden in zijn appartementencomplex. De woningbouwvereniging betwist dit en voert aan dat zij altijd vooraf een briefje over uit te voeren werkzaamheden ophangt in de gemeenschappelijke hal.