Zitting 15 februari - Verzoek tot oordeel eigen handelen

vr. 15 feb

Een woningbouwvereniging wil graag een oordeel om te bepalen of er sprake is van onderscheid op grond van nationaliteit en /of burgerlijke staat als zij: 1. twee maanden borg vraagt aan huurders indien geen credietcheck mogelijk is? 2. een kandidaat afwijst omdat het inkomen niet goed te controleren is? 3. bepaalde (eengezins-)woningen enkel verhuurt aan gezinnen?

Op zitting krijgen partijen gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Uiterlijk acht weken hierna doet het College uitspraak.

Wilt u aanwezig zijn? Meldt u zich dan uiterlijk 1 werkdag voor de zitting aan via info@mensenrechten.nl. Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal (40 personen) is bereikt kunnen we u helaas geen toegang tot het College verlenen. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.

  • Locatie: College voor de Rechten van de Mens, Kleinesingel 1-3, 3572CG Utrecht.
  • Aanvang: 11u, gemiddelde duur is een uur.
  • Routebeschrijving naar het College. 


Onderwerpen